Cascade Canal trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
ServerSystemType
SupportedCPUSocket
Q3'17 Discontinued
Q3'17 Discontinued