ตัวเลือกการ์ด Riser

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ProcessorIncluded เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
1U PCIe x16 1-slot Riser Card F1UL16RISER3 Launched
2U PCIe Riser CYP2URISER1STD Launched
2U PCIe Riser CYP2URISER1RTM Launched
2U PCIe Riser CYP2URISER1DBL Launched
2U PCIe Riser CYP2URISER2STD Launched
2U PCIe Riser CYP2URISER2DBL Launched
2U PCIe Riser CYP2URISER3STD Launched
1U Spare PCIe Riser CYP1URISER1STD Launched
1U PCIe Riser CYP1URISER2STD Launched
1U PCIe Riser CYPRISER3RTM Launched
1U PCIe Riser CYP1URISER2KIT Launched
ไรเซอร์การ์ด Low Profile half-length PCI-Express x8 AHJTPCIERISER Discontinued
PCI-Express Active Riser ห้าสล็อต พร้อมตัวเชื่อมโยง PCI-X ASR26XXFHXR Discontinued
Passive PCI-Express Riser สามสล็อต ASR26XXFHR Discontinued
PCI-Express Active Riser ห้าสล็อต ASR26XXFHLPR Discontinued
ชิ้นส่วน PCI-XRriser สามสล็อต ASR26XXFH3XR Discontinued
1U PCI Express Riser Assembly AXXPCIE16RISER Discontinued
Full Height PCI-X Riser ADWPCIXR Discontinued
Full Height PCI-Express Riser ADWPCIEXPR Discontinued
การ์ด Full Height PCI-X Active Riser ADRACTRIS Discontinued
การ์ด Full Height PCI-X Riser ADRPCIXRIS Discontinued
การ์ด Full Height PCI-Express Riser ASR2500FHR Discontinued
บอร์ด Memory Riser BFCMEM Discontinued
การ์ด Combo PCI Express x8 อแดปเตอร์/PCI-X 133 Riser AHJPCIRISER Discontinued
การ์ด PCI Express Riser ASHPCIEUP Discontinued
การ์ด Combo PCI Express Riser AHJPCIERISER Discontinued
การ์ด Riser ASR15XXLPRIS Discontinued
2U PCIE Riser A2UL8RISER
(3 สล็อต)
Discontinued
2U PCIE/X Riser A2ULPCIXRISER
(PCI-X)
Discontinued
2U PCIE Riser A2UL16RISER
(x16)
Discontinued
อุปกรณ์เสริม Riser Card AXX2UPCIEX16 Discontinued
อุปกรณ์เสริม Riser Card AXX2UPCIEX8X4 Discontinued
1U x8 Riser A1UL8RISER Discontinued
2U Spare Short Riser A2UX8X4RISER Launched
1U PCI Express rIOM Riser และ rIOM Carrier Board Kit AXXKPTPIOM Discontinued
1U PCI Express rIOM Riser และ rIOM Carrier Board พร้อม M.2 Support Kit AXXKPTPM2IOM Discontinued
อุปกรณ์ RoHS ตามมาตรฐาน 1U Riser AXX1UPCIEX16R2 Discontinued
1U PCI Express x16 Riser Card for Low-profile PCIe* Card AHW1URISER1
(Slot 1)
Launched
1U PCI Express x16 Riser Card for Low-profile PCIe* Card and M.2 Device AHW1UM2RISER2
(Slot 2)
Launched