ตัวเลือกการ์ด Riser

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ เซ็กเมนต์แนวตั้ง ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี ชื่อรหัส รวมโปรเซสเซอร์ SKU ค้าปลีกที่วางจำหน่าย เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
1U PCI Express rIOM Riser และ rIOM Carrier Board Kit AXXKPTPIOM Discontinued ไม่ใช่
1U PCI Express Riser Assembly AXXPCIE16RISER Discontinued ไม่ใช่
1U PCIe x16 1-slot Riser Card F1UL16RISER3 Launched เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
1U PCI Express x16 Riser Card for Low-profile PCIe* Card AHW1URISER1
(Slot 1)
Launched เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
1U PCI Express x16 Riser Card for Low-profile PCIe* Card and M.2 Device AHW1UM2RISER2
(Slot 2)
Launched เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
1U x8 Riser A1UL8RISER Discontinued ไม่ใช่
2U PCIE Riser A2UL16RISER
(x16)
Discontinued ไม่ใช่
2U PCIE Riser A2UL8RISER
(3 สล็อต)
Discontinued ไม่ใช่
2U PCIE/X Riser A2ULPCIXRISER
(PCI-X)
Discontinued ไม่ใช่
2U Spare Short Riser A2UX8X4RISER Launched ไม่ใช่
อุปกรณ์เสริม Riser Card AXX2UPCIEX16 Discontinued ไม่ใช่
อุปกรณ์เสริม Riser Card AXX2UPCIEX8X4 Discontinued ไม่ใช่
อุปกรณ์ RoHS ตามมาตรฐาน 1U Riser AXX1UPCIEX16R2 Discontinued ไม่ใช่
การ์ด Combo PCI Express Riser AHJPCIERISER Discontinued ไม่ใช่
การ์ด Combo PCI Express x8 อแดปเตอร์/PCI-X 133 Riser AHJPCIRISER Discontinued ไม่ใช่
PCI-Express Active Riser ห้าสล็อต ASR26XXFHLPR Discontinued ไม่ใช่
PCI-Express Active Riser ห้าสล็อต พร้อมตัวเชื่อมโยง PCI-X ASR26XXFHXR Discontinued ไม่ใช่
Full Height PCI-Express Riser ADWPCIEXPR Discontinued ไม่ใช่
การ์ด Full Height PCI-Express Riser ASR2500FHR Discontinued ไม่ใช่
การ์ด Full Height PCI-X Active Riser ADRACTRIS Discontinued ไม่ใช่
Full Height PCI-X Riser ADWPCIXR Discontinued ไม่ใช่
การ์ด Full Height PCI-X Riser ADRPCIXRIS Discontinued ไม่ใช่
ไรเซอร์การ์ด Low Profile half-length PCI-Express x8 AHJTPCIERISER Discontinued ไม่ใช่
บอร์ด Memory Riser BFCMEM Discontinued ไม่ใช่
การ์ด PCI Express Riser ASHPCIEUP Discontinued ไม่ใช่
การ์ด Riser ASR15XXLPRIS Discontinued ไม่ใช่
Passive PCI-Express Riser สามสล็อต ASR26XXFHR Discontinued ไม่ใช่
ชิ้นส่วน PCI-XRriser สามสล็อต ASR26XXFH3XR Discontinued ไม่ใช่
1U PCI Express rIOM Riser และ rIOM Carrier Board พร้อม M.2 Support Kit AXXKPTPM2IOM Discontinued เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่