2U PCIE/X Riser A2ULPCIXRISER

PCI-X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด 2U PCIE/X Riser A2ULPCIXRISER (passive 2xPCI-X and 1x8) for R2000 Server Systems

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

2U PCIE/X Riser A2ULPCIXRISER (PCI-X), Single

  • MM# 917980
  • รหัสการสั่งซื้อ A2ULPCIXRISER

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 54715
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 54716
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 54717
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 54718
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 54720
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 54721
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 54724

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 54729
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 54730
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 54733
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 54734
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 54735

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 54737
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 54740
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 54742
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 54744
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 54747
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 54748
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 54749
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 54752
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 54754
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 54755
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 54756

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน