2U PCIE/X Riser A2ULPCIXRISER

PCI-X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด 2U PCIE/X Riser A2ULPCIXRISER (passive 2xPCI-X and 1x8) for R2000 Server Systems

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

2U PCIE/X Riser A2ULPCIXRISER (PCI-X), Single

  • MM# 917980
  • รหัสการสั่งซื้อ A2ULPCIXRISER

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

ข้อมูล PCN

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 65840
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 65841
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 65842
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 65843
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 65845
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 65846
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 65849

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GL

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 65862
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 65865
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 65867
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 65869
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 65872
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 65873
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 65874
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 65877
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 65879
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 65880
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 65881

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน