อุปกรณ์ RoHS ตามมาตรฐาน 1U Riser AXX1UPCIEX16R2

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Standard PCIe x 16 Riser card for R1000 chassis. RoHS free.

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Accessory RoHS Compliant 1U Riser AXX1UPCIEX16R2, Single

  • รหัสการสั่งซื้อ AXX1UPCIEX16R2

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

Intel® Data Center Blocks สำหรับธุรกิจ (Intel® DCB สำหรับธุรกิจ)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Launched

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000SPO

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1200SP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200SPO Discontinued
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200SPOR Launched

ดาวน์โหลดและซอฟต์แวร์

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก