อุปกรณ์เสริม Riser Card AXX2UPCIEX8X4

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Standard PCIe x 16 Riser card for Intel® Server Chassis R2000M, Riser has one PCIe x 8 and two PCIe x4 slots

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Accessory riser card AXX2UPCIEX8X4, Single

  • MM# 919823
  • รหัสการสั่งซื้อ AXX2UPCIEX8X4
  • MDDS Content ID 708179

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G145323
  • US HTS 8537109170

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 65623
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 65624
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 65625
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 65626
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 65628
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 65629
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 65632

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก