สายเคเบิลและอะแดปเตอร์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
LogicElements
หมายเลขชิ้นส่วนการสั่งซื้อ
Q2'16 PL-USB2-BLASTER
Q3'11 PL-USB-BLASTER-RCN
Q4'17 PL-ETH2-BLASTER
Q1'01 PL-BYTEBLASTER2N