เอฟพีจีเอ Intel® II สายเคเบิลดาวน์โหลด

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะสายเคเบิล

 • โฮสต์อินเตอร์เฟซ USB 2.0
 • แบบอนุกรมที่ใช้งานอยู่ ใช่
 • แบบคู่ขนานที่ใช้งานอยู่ ใช่
 • JTAG ใช่
 • ความเร็วสัญญาณนาฬิกา JTAG สูงสุด 24MHz
 • ตรงตามข้อกำหนดของ RoHS ใช่
 • ต้องมีพาวเวอร์ซัพพลายภายนอก ไม่ใช่
 • การรองรับแรงดันไฟฟ้า TTL 5
 • การรองรับแรงดันไฟฟ้า LVTTL/LVCMOS 3.3
 • การรองรับแรงดันไฟฟ้าแแบบปลายเดียว 1.5 - 3.3

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® FPGA Download Cable II PL-USB2-BLASTER

 • MM# 980631
 • รหัสการสั่งซื้อ PL-USB2-BLASTER

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8471801000

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก