เอฟพีจีเอ Intel® สายเคเบิลพอร์ตแบบขนาน

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะสายเคเบิล

 • โฮสต์อินเตอร์เฟซ Parallel Port
 • แบบอนุกรมที่ใช้งานอยู่ ใช่
 • แบบคู่ขนานที่ใช้งานอยู่ ใช่
 • JTAG ใช่
 • ความเร็วสัญญาณนาฬิกา JTAG สูงสุด 6MHz
 • ตรงตามข้อกำหนดของ RoHS ไม่ใช่
 • ต้องมีพาวเวอร์ซัพพลายภายนอก ไม่ใช่
 • การรองรับแรงดันไฟฟ้า TTL 5
 • การรองรับแรงดันไฟฟ้า LVTTL/LVCMOS 3.3
 • การรองรับแรงดันไฟฟ้าแแบบปลายเดียว 1.5 - 3.3

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® FPGA Parallel Port Cable PL-BYTEBLASTER2N

 • MM# 980626
 • รหัสการสั่งซื้อ PL-BYTEBLASTER2N

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8471801000

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก