เอฟพีจีเอ Intel® สายเคเบิล Ethernet

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะสายเคเบิล

 • โฮสต์อินเตอร์เฟซ Ethernet
 • แบบอนุกรมที่ใช้งานอยู่ ใช่
 • แบบคู่ขนานที่ใช้งานอยู่ ใช่
 • JTAG ใช่
 • ความเร็วสัญญาณนาฬิกา JTAG สูงสุด 20MHz
 • ตรงตามข้อกำหนดของ RoHS ใช่
 • ต้องมีพาวเวอร์ซัพพลายภายนอก ใช่
 • การรองรับแรงดันไฟฟ้า LVTTL/LVCMOS 3.3
 • การรองรับแรงดันไฟฟ้าแแบบปลายเดียว 1.2 - 3.3

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® FPGA Ethernet Cable PL-ETH2-BLASTER

 • MM# 980629
 • รหัสการสั่งซื้อ PL-ETH2-BLASTER
 • MDDS Content ID 803258

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8517620090

ข้อมูล PCN

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก