เอฟพีจีเอ Cyclone® V SE SoC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย Logic Element (LE) การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด ตัวเลือกของแพ็คเกจ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
เอฟพีจีเอ Cyclone® V 5CSEA2 Launched 2012 25000 36 1.538 Mb U484, U672
เอฟพีจีเอ Cyclone® V 5CSEA4 Launched 2012 40000 84 2.931 Mb U484, U672
เอฟพีจีเอ Cyclone® V 5CSEA5 Launched 2012 85000 87 4.45 Mb U484, U672, F896
เอฟพีจีเอ Cyclone® V 5CSEA6 Launched 2012 110000 112 6.191 Mb U484, U672, F896

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ ตัวเลือกแพคเกจ องค์ประกอบลอจิก และอื่นๆ อีกมากมาย