เอฟพีจีเอ Cyclone® V 5CSEA5

เอฟพีจีเอ Cyclone® V 5CSEA5

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ I/O

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19C6N

 • MM# 965719
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4SL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA5U19C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5F31A7N

 • MM# 965723
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4SQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEMA5F31A7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5F31C7N

 • MM# 965724
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4SR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEMA5F31C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19A7N

 • MM# 965989
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR50F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA5U19A7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23C7N

 • MM# 965990
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR50G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA5U23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23I7SN

 • MM# 965991
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR50H
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA5U23I7SN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5U23A7N

 • MM# 966134
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR54Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEMA5U23A7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19C7N

 • MM# 968242
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6WV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA5U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19I7SN

 • MM# 968243
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6WW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA5U19I7SN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5F31C8N

 • MM# 968247
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6X0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEMA5F31C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5U23I7N

 • MM# 968249
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6X2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEMA5U23I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19I7N

 • MM# 968377
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR70N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA5U19I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23C7SN

 • MM# 968378
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR70P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA5U23C7SN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23I7

 • MM# 968379
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR70Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA5U23I7
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5F31I7N

 • MM# 968382
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR70T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEMA5F31I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5U23C6N

 • MM# 968383
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR70U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEMA5U23C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19C8SN

 • MM# 968977
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7J5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA5U19C8SN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23C8SN

 • MM# 968979
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7J7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA5U23C8SN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5U23C7N

 • MM# 969099
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7MQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEMA5U23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19C7SN

 • MM# 969108
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7N1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA5U19C7SN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23I7N

 • MM# 969110
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7N3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA5U23I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23C8N

 • MM# 969111
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7N2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA5U23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5F31C6N

 • MM# 969117
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7NA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEMA5F31C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5U23C8N

 • MM# 969119
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7NC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEMA5U23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23A7N

 • MM# 970635
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8VG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA5U23A7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19C8N

 • MM# 973776
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBN5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA5U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23C6N

 • MM# 973778
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBN7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA5U23C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19I7LN

 • MM# 999LG8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGN9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA5U19I7LN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRGN9

SR7J7

SR7J5

SR7NC

SRBN7

SR7NA

SR8VG

SRBN5

SR6WW

SR6WV

SR70N

SR4SR

SR4SQ

SR54Q

SR6X2

SR70U

SR7N3

SR70T

SR7MQ

SR7N2

SR7N1

SR70Q

SR70P

SR6X0

SR4SL

SR50H

SR50G

SR50F

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

ระบบโปรเซสเซอร์ที่แข็ง (HPS)

ระบบฮาร์ดโปรเซสเซอร์ (HPS) เป็นระบบ CPU แบบถาวรเบ็ดเสร็จที่อยู่ในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า