เอฟพีจีเอ Cyclone® V 5CSEA4

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ I/O

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23I7N

 • MM# 965717
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4SJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA4U23I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697099746454

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19I7

 • MM# 965987
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR50D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA4U19I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693773

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23C6N

 • MM# 966132
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR54N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEMA4U23C6N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692608746231

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19A7N

 • MM# 968237
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6WQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA4U19A7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693098

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C7N

 • MM# 968238
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6WR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA4U19C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692009746442

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C8N

 • MM# 968239
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6WS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA4U19C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693422

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19I7SN

 • MM# 968240
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6WT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA4U19I7SN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700906746299

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C6N

 • MM# 968241
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6WU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA4U23C6N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696132

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23A7N

 • MM# 968245
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6WY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEMA4U23A7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700254746070

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23C7N

 • MM# 968246
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6WZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEMA4U23C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693054

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C6N

 • MM# 968368
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR70K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA4U19C6N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697603

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23A7N

 • MM# 968369
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR70L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA4U23A7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698812

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23I7SN

 • MM# 968370
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR70M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA4U23I7SN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702856

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23C8N

 • MM# 968381
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR70S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEMA4U23C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702522

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23I7N

 • MM# 968993
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7JN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEMA4U23I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692511744789

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C8N

 • MM# 969107
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7N0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA4U23C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694594744970

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C7SN

 • MM# 969109
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7MZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA4U19C7SN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699161744140

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C7N

 • MM# 970632
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8VD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA4U23C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701563746304

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C7SN

 • MM# 970633
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8VE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA4U23C7SN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698924

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C8SN

 • MM# 970634
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8VF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA4U23C8SN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694117744273

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C8SN

 • MM# 973770
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBN2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA4U19C8SN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702465

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19I7N

 • MM# 973771
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBN3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA4U19I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694697744958

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23I7

 • MM# 973775
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBN4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CSEBA4U23I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702420

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR6WU

SR70M

SR6WT

SR70L

SR6WS

SR70K

SR6WR

SR6WQ

SR54N

SR7JN

SR70S

SR6WZ

SR7N0

SR6WY

SR8VD

SRBN2

SR7MZ

SR4SJ

SR50D

SR8VF

SRBN4

SR8VE

SRBN3

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

ระบบโปรเซสเซอร์ที่แข็ง (HPS)

ระบบฮาร์ดโปรเซสเซอร์ (HPS) เป็นระบบ CPU แบบถาวรเบ็ดเสร็จที่อยู่ในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า