เอฟพีจีเอ Cyclone® V GX

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
Launched 2011 35500 57 1.641 Mb 208
Launched 2011 50000 70 2.795 Mb 336
Launched 2011 77000 150 4.884 Mb 336
Launched 2011 149500 156 7.696 Mb 480
Launched 2011 301000 342 13.917 Mb 560