เอฟพีจีเอ Cyclone® V 5CGXC9

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9A6U19C7N

 • MM# 965700
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4S1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC9A6U19C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696410

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9A7U19C8N

 • MM# 965701
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4S2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC9A7U19C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697446

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9A6U19C7N

 • MM# 965710
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4SB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC9A6U19C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696767

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9D6F27C7N

 • MM# 965711
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4SC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC9D6F27C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695896744943

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9D6F27I7N

 • MM# 965712
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4SD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC9D6F27I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697160744250

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9D7F27C8N

 • MM# 965713
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4SE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC9D7F27C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693706

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9E6F35C7N

 • MM# 965714
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4SF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC9E6F35C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702765745651

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9C7F23C8N

 • MM# 965965
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4ZS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC9C7F23C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697398

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9D7F27C8N

 • MM# 965966
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4ZT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC9D7F27C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701871

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9E6F35C7N

 • MM# 965967
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4ZU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC9E6F35C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702051

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9C6F23I7N

 • MM# 965981
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR507
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC9C6F23I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696922

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9E6F31I7N

 • MM# 965983
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR509
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC9E6F31I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692235744220

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9E7F35C8N

 • MM# 968217
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6W6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC9E7F35C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696618

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9A6U19I7N

 • MM# 968231
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6WL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC9A6U19I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695041

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9E6F35I7

 • MM# 968232
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6WM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC9E6F35I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694028

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9E6F35I7N

 • MM# 968233
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6WN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC9E6F35I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700954744099

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9E7F31C8N

 • MM# 968234
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6WP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC9E7F31C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694863

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9D6F27C7N

 • MM# 968356
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR707
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC9D6F27C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696869

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9E6F31C7N

 • MM# 968363
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR70E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC9E6F31C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702793744411

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9E7F31C8N

 • MM# 968503
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR74B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC9E7F31C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698017

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9C6F23C7N

 • MM# 968971
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7HZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC9C6F23C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 691879

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9A6U19I7

 • MM# 969104
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7MW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC9A6U19I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 801246802082805459813821

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9A7U19C8N

 • MM# 969106
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7MX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC9A7U19C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700301

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9C6F23C7N

 • MM# 970607
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8UN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC9C6F23C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702393744135

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXBC9E6F31C7N

 • MM# 970608
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8UP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC9E6F31C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700091

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9C7F23C8N

 • MM# 970624
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8V5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC9C7F23C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698622745090

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9E7F35C8N

 • MM# 970625
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8V6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC9E7F35C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693500

Cyclone® V 5CGXC9 FPGA 5CGXFC9A6U19A7N

 • MM# 973767
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBMZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC9A6U19A7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693890

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR6W6

SR4S2

SR4S1

SR4ZU

SRBMZ

SR509

SR707

SR507

SR7MX

SR7MW

SR4ZT

SR4ZS

SR8UP

SR8UN

SR6WP

SR8V6

SR8V5

SR4SE

SR4SD

SR74B

SR4SC

SR4SB

SR6WN

SR6WM

SR70E

SR6WL

SR7HZ

SR4SF

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า