เอฟพีจีเอ Cyclone® V 5CGXC4

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXBC4C6U19C7N

 • MM# 965694
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4RV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC4C6U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 697629746549

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXBC4C7F27C8N

 • MM# 965695
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4RW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC4C7F27C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 694436744550

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F23I7N

 • MM# 965705
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4S6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4C6F23I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 696999745606

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F27I7

 • MM# 965706
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4S7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4C6F27I7
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 697088

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6M13C6N

 • MM# 965970
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4ZX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4C6M13C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 701468

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6U19A7N

 • MM# 965971
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4ZY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4C6U19A7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 695847744944

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6U19C6N

 • MM# 965972
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4ZZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4C6U19C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 702348

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXBC4C7U19C8N

 • MM# 968214
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6W3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC4C7U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 693672

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F27C6N

 • MM# 968218
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6W7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4C6F27C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 702631

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6U19C7N

 • MM# 968219
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6W8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4C6U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 695031745751

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C7F27C8N

 • MM# 968220
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6W9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4C7F27C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 691628745082

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4F6M11I7N

 • MM# 968221
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6WA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4F6M11I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 698425745034

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXBC4C6F23C7N

 • MM# 968353
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR704
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC4C6F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699061

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4F7M11C8N

 • MM# 968359
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR70A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4F7M11C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 693373

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXBC4C6F27C7N

 • MM# 968491
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR73Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC4C6F27C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699112744137

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F23C7N

 • MM# 968771
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7C7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4C6F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698291746087

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C7F23C8N

 • MM# 968772
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7C8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4C7F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 700074744548

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4F6M11C6N

 • MM# 968774
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7CA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4F6M11C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 701171

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXBC4C7F23C8N

 • MM# 968908
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7G5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC4C7F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 694018745839

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F27C7N

 • MM# 968915
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7GB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4C6F27C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 693452745267

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6U19I7N

 • MM# 968916
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7GD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4C6U19I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699588746486

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6M13C7N

 • MM# 968917
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7GC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4C6M13C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 702049744567

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C7U19C8N

 • MM# 968919
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7GE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4C7U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698054

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C7M13C8N

 • MM# 970610
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8UR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4C7M13C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 692830

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4F6M11C7N

 • MM# 970611
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8US
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4F6M11C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 702366

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4F6M11I7

 • MM# 970612
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8UT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4F6M11I7
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 692514

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F23C6N

 • MM# 973756
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBMP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4C6F23C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 702332744742

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F27I7N

 • MM# 973757
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBMQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4C6F27I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 693080745905

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6M13I7N

 • MM# 973758
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBMR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4C6M13I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 692060746347

Cyclone® V 5CGXC4 FPGA 5CGXFC4C6F23I7

 • MM# 999J5Z
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGCK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC4C6F23I7
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 694570

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR6W7

SR4ZZ

SR4ZY

SR4ZX

SR6W3

SR73Z

SR704

SR4RW

SR4RV

SR4S7

SR6W9

SR4S6

SR6W8

SRBMQ

SRBMP

SRBMR

SR8US

SR7CA

SR7GE

SR8UR

SR7GD

SR7GC

SR7GB

SR8UT

SR7G5

SR6WA

SR7C8

SR7C7

SR70A

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า