Silver Pass เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Q4'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Q2'16 Discontinued uATX 4U Pedestal
Q1'17 Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4
Q1'17 Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4
Q1'17 Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4
Q4'15 Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4
Q4'15 Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4
Q4'15 Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4
Q4'15 Discontinued
Q4'15 Discontinued
Q4'15 Discontinued
Q4'15 Discontinued
Q4'15 Discontinued
Q4'15 Discontinued
Q2'16 Discontinued
Q2'16 Discontinued
Q4'15 Discontinued
Q1'17 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA 1151 Socket H4
Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4