Bộ xử lý Intel® Pentium® kế thừa

Bộ xử lý Intel® Pentium® III 933 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB

Các Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xuất ra thông số

Thiết yếu

Thông tin Bổ túc

Thông số gói

Hình ảnh sản phẩm

Series Badge

Đặt hàng và tuân thủ quy định

Đã bỏ và đã tạm ngừng

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • Mã thông số SL49J
 • Mã đặt hàng BX80526C933256E
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • Mã thông số SL49J
 • Mã đặt hàng BK80526C933256E
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • Mã thông số SL4ME
 • Mã đặt hàng BX80526C933256
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • Mã thông số SL5DW
 • Mã đặt hàng BX80526C933256E
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • Mã thông số SL52Q
 • Mã đặt hàng BX80526C933256E
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • Mã thông số SL4C9
 • Mã đặt hàng BX80526C933256E
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • Mã thông số SL44J
 • Mã đặt hàng BX80526C933256E
 • ECCN3A991.A.2
 • CCATSNA
 • US HTS8473301180

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • Mã thông số SL52Q
 • Mã đặt hàng BX80526C933256
 • Step D0
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • Mã thông số SL4ZJ
 • Mã đặt hàng BX80526C866256
 • Step D0
 • ECCN3A991.A.2
 • CCATSNA
 • US HTS8473301180

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2

 • Mã thông số SL47Q
 • Mã đặt hàng BK80526U933256E
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2

 • Mã thông số SL47Q
 • Mã đặt hàng BX80526U933256E
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2

 • Mã thông số SL4KK
 • Mã đặt hàng BX80526U933256E
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2

 • Mã thông số SL4KK
 • Mã đặt hàng BK80526U933256E
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • Mã thông số SL44J
 • Mã đặt hàng RB80526PZ933256
 • Step 1
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • Mã thông số SL49J
 • Mã đặt hàng RB80526PZ933256
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • Mã thông số SL4C9
 • Mã đặt hàng RB80526PZ933256
 • ECCN3A991.A.2
 • CCATSNA
 • US HTS8473301180

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • Mã thông số SL4ME
 • Mã đặt hàng RB80526PZ933256
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • Mã thông số SL52Q
 • Mã đặt hàng RB80526PZ933256
 • ECCN3A991.A.1
 • CCATSNA
 • US HTS8473301180

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • Mã thông số SL5DW
 • Mã đặt hàng RB80526PZ933256
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • Mã thông số SL5B4
 • Mã đặt hàng RK80526PZ933256
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • Mã thông số SL5QF
 • Mã đặt hàng RB80533PZ933256
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • Mã thông số SL5U3
 • Mã đặt hàng RK80533PZ933256
 • Step L0
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2, Tray

 • Mã thông số SL47Q
 • Mã đặt hàng 80526PZ933256
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2, Tray

 • Mã thông số SL448
 • Mã đặt hàng 80526PZ933256
 • Step D1
 • ECCN3A991.A.2
 • CCATSNA
 • US HTS8473301180

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2, Tray

 • Mã thông số SL4BT
 • Mã đặt hàng 80526PZ933256
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2, Tray

 • Mã thông số SL4KK
 • Mã đặt hàng 80526PZ933256
 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

Thông tin về tuân thủ quy định thương mại

 • ECCNKhác nhau theo sản phẩm
 • CCATSKhác nhau theo sản phẩm
 • US HTSKhác nhau theo sản phẩm

Thông tin PCN/MDDS

SL49J

SL4ME

SL5DW

SL52Q

SL4C9

SL44J

SL4ZJ

SL47Q

SL4KK

SL5B4

SL5QF

SL5U3

SL448

SL4BT

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Giá đề xuất cho khách hàng

Giá đề xuất cho khách hàng (RCP) là hướng dẫn định giá chỉ dành cho sản phẩm Intel. Giá dành cho khách hàng Intel trực tiếp, thường thể hiện số lượng mua 1.000 đơn vị sản phẩm, và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Giá có thể thay đổi đối với các loại gói khác và số lượng lô hàng. Nếu bán theo số lượng lớn, giá thể hiện cho từng sản phẩm đơn lẻ. Việc liệt kê RCP này không có nghĩa là ưu đãi định giá chính thức từ Intel.

Số lõi

Lõi là một thuật ngữ phần cứng mô tả số bộ xử lý trung tâm độc lập trong một thành phần điện toán duy nhất (đế bán dẫn hoặc chip).

Tần số cơ sở của bộ xử lý

Tần số cơ sở bộ xử lý mô tả tốc độ đóng và mở của bóng bán dẫn trong bộ xử lý. Tần số cơ sở bộ xử lý là điểm hoạt động mà tại đó TDP được xác định. Tần số được đo bằng gigahertz (GHz), hoặc tỷ chu kỳ mỗi giây.

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm CPU là vùng bộ nhớ nhanh nằm trên bộ xử lý. Intel® Smart Cache đề cập đến kiến trúc cho phép tất cả các lõi chia sẻ động truy cập vào bộ nhớ đệm cấp cuối cùng.

Bus Speed

Bus là hệ thống con truyền dữ liệu giữa các cấu phần của máy tính hoặc giữa các máy tính. Các loại bus bao gồm bus mặt trước (FSB), truyền dữ liệu giữa CPU và hub kiểm soát bộ nhớ; giao diện đa phương tiện trực tiếp (DMI), là kết nối điểm đến điểm giữa bộ kiểm soát bộ nhớ tích hợp Intel và máy chủ truy cập kiểm soát Nhập/Xuất Intel trên bo mạch chủ của máy tính; và Liên kết đường dẫn nhanh (QPI), là liên kết điểm đến điểm giữa CPU và bộ kiểm soát bộ nhớ tích hợp.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Phạm vi điện áp VID

Dải điện áp VID là một chỉ số của các giá trị điện áp tối thiểu và tối đa mà tại đó bộ xử lý được thiết kế để hoạt động. Bộ xử lý giao tiếp VID với VRM (Mô-đun bộ ổn áp), sau đó VRM cung cấp điện áp chính xác đến bộ xử lý.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Hỗ trợ socket

Đế cắm là thành phần cung cấp các kết nối cơ và điện giữa bộ xử lý và bo mạch chủ.

TCASE

Nhiệt độ vỏ là nhiệt độ tối đa được cho phép tại Thanh giằng nhiệt tích hợp (IHS) của bộ xử lý.

Công nghệ Intel® Turbo Boost

Công nghệ Intel® Turbo Boost làm tăng tần số của bộ xử lý một cách động khi cần bằng cách khai thác khoảng trống nhiệt và điện để tăng tốc khi cần và nâng cao khả năng tiết kiệm điện khi không cần.

Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x)

Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) cho phép một nền tảng phần cứng hoạt động như nhiều nền tảng “ảo”. Mang lại khả năng quản lý nâng cao bằng cách giới hạn thời gian dừng hoạt động và duy trì năng suất nhờ cách lý các hoạt động điện toán thành nhiều phân vùng riêng.

Bộ hướng dẫn

Một bộ hướng dẫn đề cập đến bộ lệnh và hướng dẫn cơ bản mà bộ vi xử lý hiểu và có thể thực hiện. Giá trị minh họa thể hiện bộ hướng dẫn của Intel mà bộ xử lý này tương ứng.

PA

Hoạt động trước: Đơn hàng có thể được yêu cầu, nhưng chưa được lên lịch hay vận chuyển.

AC

Hoạt động: Bộ phận cụ thể này đang hoạt động.

EN

Cuối đời sản phẩm: Thông báo cuối đời sản phẩm đã được công bố.

QR

Đảm bảo chất lượng/độ tin cậy.

RS

Lên lịch lại

RP

Giá đã bỏ: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hay mua bán nữa và không có hàng tồn kho.

RT

Đã bỏ: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hay mua bán nữa và không có hàng tồn kho.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối: Được dùng cho các sản phẩm cuối đời. Cho phép gửi hàng và trả hàng.

OB

Lỗi thời: Hàng tồn kho sẵn có. Sẽ không có nguồn cấp tương lai nào.

E2

Lỗi thời và quá thời gian mua lần cuối.

BR

Bookings Release (BR) – Có thể đặt trước sản phẩm nhưng không giao sản phẩm.

NI

Chưa triển khai: Không có đơn hàng, yêu cầu, báo giá, giao phẩm trả về hay hàng hóa vận chuyển nào.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà Phân Phối Ủy Quyền Intel bán bộ xử lý Intel đóng hộp ghi chú rõ ràng từ Intel. Chúng tôi tham chiếu các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Chúng thường có bảo hành ba năm.

Bộ xử lý khay

Intel giao các bộ xử lý này đến Nhà Sản Xuất Thiết Bị Gốc (OEM) và OEM thường sẽ cài đặt trước bộ xử lý. Intel tham chiếu các bộ xử lý này là bộ xử lý khay hoặc OEM. Intel không cung cấp hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Xin liên hệ OEM hay đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.