Bộ xử lý Intel® Pentium® kế thừa

Bộ xử lý Intel® Pentium® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® B980 Launched Q2'12 2 2.40 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® B970 Launched Q1'12 2 2.30 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® B960 Launched Q4'11 2 2.20 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® B950 Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® B940 Launched Q2'11 2 2.00 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® B925C Launched Q4'13 2 2.00 GHz 4 MB L3
Bộ xử lý Intel® Pentium® B915C Launched Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB L3
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6800 Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6700 Discontinued Q2'10 2 3.20 GHz 2 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6600 Discontinued Q1'10 2 3.06 GHz 2 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500K Discontinued Q3'09 2 2.93 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500 Discontinued Q1'08 2 2.93 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6300 Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5800 Discontinued Q4'10 2 3.20 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5700 Discontinued Q3'10 2 3.00 GHz 2 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5500 Discontinued Q2'10 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5400 Discontinued Q1'09 2 2.70 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5300 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5200 Discontinued Q3'08 2 2.50 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2220 Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2200 Discontinued Q4'07 2 2.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2180 Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2160 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2140 Discontinued Q2'07 2 1.60 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6960 Discontinued Q1'11 2 2.93 GHz 3 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6951 Discontinued Q3'11 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6950 Discontinued Q1'10 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860T Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G870 Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860 Discontinued Q3'11 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G850 Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G840 Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645 Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640T Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640 Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G632 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630T Discontinued Q3'11 2 2.30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G622 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620T Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645T Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6300 Discontinued Q1'11 2 2.27 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6200 Discontinued Q3'10 2 2.13 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6100 Discontinued Q3'10 2 2.00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6000 Discontinued Q2'10 2 1.86 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4500 Discontinued Q1'10 2 2.30 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4400 Discontinued Q4'09 2 2.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4300 Discontinued 2 2.10 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4200 Discontinued Q1'09 2 2.00 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® T3400 Discontinued Q4'08 2 2.16 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® T3200 Discontinued 2 2.00 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2390 Discontinued 2 1.86 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2370 Discontinued Q1'08 2 1.73 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2330 Discontinued Q4'07 2 1.60 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2310 Discontinued Q4'07 2 1.46 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2130 Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2080 Discontinued Q2'07 2 1.73 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2060 Discontinued Q1'07 2 1.60 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5600 Discontinued Q1'11 2 1.33 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5400 Discontinued Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 745 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.00 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 672 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.80 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 670 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'05 1 3.80 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 662 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.60 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 661 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'06 1 3.60 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 660 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3.60 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 651 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'06 1 3.40 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 650 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3.40 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 641 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'06 1 3.20 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 640 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3.20 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 631 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'06 1 3.00 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 630 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.00 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 620 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 571 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 3.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 570J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 561 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 3.60 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560/560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 551 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'05 1 3.40 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3.40 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550/550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.40 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.40 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 541 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'04 1 3.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540/540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 531 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3.00 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530/530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 524 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'06 1 3.06 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 517 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,73 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 3.73 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,46 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 3.46 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,40 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 2 MB L3
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,20 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 4,00 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued 1 4.00 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.80 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.00 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 512 KB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.60 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519K Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519J Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 516 Discontinued Q4'05 1 2.93 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 515/515J Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 Discontinued Q4'05 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 506 Discontinued Q2'05 1 2.66 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505/505J Discontinued Q1'05 1 2.66 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505 Discontinued 1 2.66 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80A GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.80 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.60 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,53 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.53 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.50 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.26 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.00 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,90 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.90 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,70 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 512 KB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,70 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,60 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,30 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.30 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 532 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 552 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.46 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 548 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.33 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 538 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 518 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1