Bộ xử lý Intel® Pentium® kế thừa

Bộ xử lý Intel® Pentium® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® B980 Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® B970 Discontinued Q1'12 2 2.30 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® B960 Discontinued Q4'11 2 2.20 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® B950 Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® B940 Discontinued Q2'11 2 2.00 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® B925C Launched Q4'13 2 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® B915C Discontinued Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6800 Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6700 Discontinued Q2'10 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6600 Discontinued Q1'10 2 3.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500K Discontinued Q3'09 2 2.93 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500 Discontinued Q1'08 2 2.93 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6300 Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5800 Discontinued Q4'10 2 3.20 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5700 Discontinued Q3'10 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5500 Discontinued Q2'10 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5400 Discontinued Q1'09 2 2.70 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5300 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5200 Discontinued Q3'08 2 2.50 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2220 Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2200 Discontinued Q4'07 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2180 Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2160 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2140 Discontinued Q2'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6960 Discontinued Q1'11 2 2.93 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6951 Discontinued Q3'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6950 Discontinued Q1'10 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860T Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G870 Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860 Discontinued Q3'11 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G850 Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G840 Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645 Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640T Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640 Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G632 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630T Discontinued Q3'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G622 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620T Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645T Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6300 Discontinued Q1'11 2 2.27 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6200 Discontinued Q3'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6100 Discontinued Q3'10 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6000 Discontinued Q2'10 2 1.86 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4500 Discontinued Q1'10 2 2.30 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4400 Discontinued Q4'09 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4300 Discontinued 2 2.10 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4200 Discontinued Q1'09 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T3400 Discontinued Q4'08 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T3200 Discontinued 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2390 Discontinued 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2370 Discontinued Q1'08 2 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2330 Discontinued Q4'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2310 Discontinued Q4'07 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2130 Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2080 Discontinued Q2'07 2 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2060 Discontinued Q1'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5600 Discontinued Q1'11 2 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5400 Discontinued Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 745 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 672 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 670 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 662 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 661 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'06 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 660 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 651 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'06 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 650 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 641 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'06 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 640 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 631 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'06 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 630 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 620 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 571 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 570J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 561 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560/560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 551 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'05 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550/550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 541 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540/540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 531 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530/530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 524 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'06 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 517 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,73 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 3.73 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,46 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 3.46 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,40 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,20 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 4,00 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued 1 4.00 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.80 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 512 KB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519K Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519J Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 516 Discontinued Q4'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 515/515J Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 Discontinued Q4'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 506 Discontinued Q2'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505/505J Discontinued Q1'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505 Discontinued 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80A GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,53 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.53 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.50 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.26 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,90 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.90 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,70 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 512 KB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,70 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,60 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,30 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.30 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 532 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 552 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.46 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 548 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.33 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 538 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 518 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 512 KB L2 Cache