Chipset Intel® dòng 9

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® X99 Launched 5 GT/s Gen 2 3.0 and 2.0 6.5 W
Chipset Intel® H97 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset Intel® Z97 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W