Chipset Intel® H97

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số bộ nhớ

Thông số kỹ thuật GPU

Thông số gói

  • Kích thước gói 23mm x 22mm

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 5

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 5

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 4

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Bộ nhớ đệm Tên GPU Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i5-4670 Processor Q2'13 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9714
Intel® Core™ i5-4670K Processor Q2'13 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9720
Intel® Core™ i5-4670R Processor Q2'13 4 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Pro Graphics 5200 9727
Intel® Core™ i5-4670S Processor Q2'13 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9730
Intel® Core™ i5-4670T Processor Q2'13 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9733
Intel® Core™ i5-4690 Processor Q2'14 4 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9736
Intel® Core™ i5-4690K Processor Q2'14 4 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9740
Intel® Core™ i5-4690S Processor Q2'14 4 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9748
Intel® Core™ i5-4690T Processor Q2'14 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9751
Intel® Core™ i5-4570 Processor Q2'13 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9753
Intel® Core™ i5-4570R Processor Q2'13 4 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Pro Graphics 5200 9759
Intel® Core™ i5-4570S Processor Q2'13 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9764
Intel® Core™ i5-4570T Processor Q2'13 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9770
Intel® Core™ i5-4570TE Processor Q2'13 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9778
Intel® Core™ i5-4590 Processor Q2'14 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9780
Intel® Core™ i5-4590S Processor Q2'14 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9786
Intel® Core™ i5-4590T Processor Q2'14 4 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9789
Intel® Core™ i5-4460T Processor Q2'14 4 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9809
Intel® Core™ i5-4460S Processor Q2'14 4 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9811
Intel® Core™ i5-4460 Processor Q2'14 4 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9814
Intel® Core™ i5-4440S Processor Q3'13 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9819
Intel® Core™ i5-4440 Processor Q3'13 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9825
Intel® Core™ i5-4430S Processor Q2'13 4 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9830
Intel® Core™ i5-4430 Processor Q2'13 4 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9833

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi Bộ nhớ đệm Tên GPU Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i3-4330 Processor Q3'13 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9932
Intel® Core™ i3-4330T Processor Q3'13 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9940
Intel® Core™ i3-4330TE Processor Q3'13 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9943
Intel® Core™ i3-4340 Processor Q3'13 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9945
Intel® Core™ i3-4340TE Processor Q2'14 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9953
Intel® Core™ i3-4350 Processor Q2'14 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9955
Intel® Core™ i3-4350T Processor Q2'14 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9959
Intel® Core™ i3-4360 Processor Q2'14 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9962
Intel® Core™ i3-4360T Processor Q3'14 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9966
Intel® Core™ i3-4370 Processor Q3'14 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600 9969
Intel® Core™ i3-4370T Processor Q1'15 2 4 MB Intel® HD Graphics 4600 9974
Intel® Core™ i3-4170T Processor Q1'15 2 3 MB Intel® HD Graphics 4400 10008
Intel® Core™ i3-4170 Processor Q1'15 2 3 MB Intel® HD Graphics 4400 10010
Intel® Core™ i3-4150T Processor Q2'14 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4400 10024
Intel® Core™ i3-4150 Processor Q2'14 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4400 10028
Intel® Core™ i3-4130T Processor Q3'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4400 10033
Intel® Core™ i3-4130 Processor Q3'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4400 10040

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

“Có sẵn tùy chọn nhúng” cho biết SKU thường có sẵn để mua trong 7 năm kể từ khi ra mắt SKU đầu tiên trong dòng Sản phẩm và có thể có sẵn để mua trong khoảng thời gian dài hơn trong một số trường hợp nhất định. Intel không cam kết hoặc đảm bảo Tính khả dụng của sản phẩm hoặc Hỗ trợ kỹ thuật dưới hình thức hướng dẫn lộ trình. Intel bảo lưu quyền thay đổi lộ trình hoặc ngừng sản phẩm, phần mềm và dịch vụ hỗ trợ phần mềm thông qua các quy trình EOL/PDN tiêu chuẩn. Bạn có thể tìm thấy thông tin về điều kiện sử dụng và chứng nhận sản phẩm trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản xuất (PRQ) cho SKU này. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để biết chi tiết.

Số DIMM trên mỗi kênh

Số DIMM trên mỗi Kênh cho biết số lượng mô-đun bộ nhớ nội tuyến kép được hỗ trợ cho mỗi kênh bộ nhớ của bộ xử lý

Đồ họa tích hợp

Đồ họa tích hợp cho phép chất lượng hình ảnh đáng kinh ngạc, hiệu suất đồ họa nhanh hơn và các tùy chọn hiển thị linh hoạt mà không cần card đồ họa riêng.

Đầu ra đồ họa

Đầu ra đồ họa xác định các giao diện có sẵn để giao tiếp với các thiết bị hiển thị.

Hỗ trợ PCI

Hỗ trợ PCI cho biết loại hỗ trợ cho chuẩn Kết nối thành phần ngoại vi nhanh

Phiên bản PCI Express

Sửa đổi PCI Express là phiên bản được bộ xử lý hỗ trợ. Kết nối thành phần ngoại vi nhanh (hay PCIe) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Các phiên bản PCI Express khác nhau hỗ trợ các tốc độ dữ liệu khác nhau.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Tổng số cổng SATA

SATA (Đính kèm công nghệ nâng cao nối tiếp) là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Mạng LAN Tích hợp

Mạng LAN tích hợp hiển thị sự có mặt của MAC Ethernet tích hợp của Intel hoặc của các cổng mạng LAN được lắp đặt trong bảng mạch hệ thống.

Phiên bản cổng PCI Express của bộ xử lý được hỗ trợ

Phiên bản cho biết thông số kỹ thuật của PCI Express mà cổng của bộ xử lý hỗ trợ. Chú ý: Sửa đổi PCI Express thực tế của bộ xử lý sẽ được xác định hoặc giới hạn bởi giá trị của thuộc tính chipset này ngay cả khi bộ xử lý được thiết kế cho phiên bản cao hơn.

Cấu hình cổng PCI Express của bộ xử lý được hỗ trợ

Cấu hình cho biết số cổng và khả năng phân nhánh mà cổng PCI Express của bộ xử lý hỗ trợ. Chú ý: Cấu hình PCI Express thực tế của bộ xử lý sẽ được xác định hoặc giới hạn bởi giá trị của thuộc tính chipset này ngay cả khi bộ xử lý có khả năng cấu hình bổ sung.

Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)

Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) tiếp tục từ hỗ trợ hiện có dành cho IA-32 (VT-x) và khả năng ảo hóa của bộ xử lý Itanium® (VT-i) bổ sung hỗ trợ mới cho ảo hóa thiết bị I/O. Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) có thể giúp người dùng cuối cung cấp sự bảo mật và độ tin cậy của hệ thống, đồng thời cải thiện hiệu năng của thiết bị I/O trong môi trường ảo hóa.

Phiên bản chương trình cơ sở động cơ quản lý Intel®

Chương trình cơ sở dộng cơ quản lý Intel® sử dụng các khả năng của nền tảng tích hợp và các ứng dụng quản lý cũng như bảo mật để quản lý từ xa các tài sản điện toán được nối mạng ngoài phạm vi.

Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® mang đến khả năng bảo vệ, hiệu suất và khả năng mở rộng dành cho nền tảng để bàn và di động. Cho dù sử dụng một hay nhiều ổ cứng, người dùng cũng có thể tận dụng hiệu năng nâng cao và giảm mức tiêu thụ điện. Khi sử dụng nhiều hơn một ổ, người dùng có thể cần thêm bảo vệ để phòng mất dữ liệu trong trường hợp hỏng ổ cứng. Công nghệ có sau công nghệ Intel® Matrix Storage.

Công Nghệ Kết Nối Thông Minh Intel®

Công nghệ kết nối thông minh Intel® tự động cập nhật các ứng dụng như email và mạng xã hội khi máy tính ở chế độ ngủ. Với Công nghệ kết nối thông minh Intel, bạn không cần chờ đợi các ứng dụng cập nhật mỗi khi bật máy trở lại.

Công nghệ phản hồi thông minh Intel®

Công nghệ Intel® Smart Response kết hợp hiệu năng nhanh của một ổ đĩa thể rắn nhỏ với dung lượng lớn của một ổ cứng.

Công nghệ khởi động nhanh Intel®

Công nghệ khởi động nhanh Intel® cho phép hệ thống khôi phục nhanh từ trạng thái ngủ đông.