Bộ điều hợp máy chủ Ethernet Intel® dòng I350

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® I350-T4 dành cho OCP 3.0 Launched Cat 5 up to 100m
Bộ điều hợp máy chủ Intel® Ethernet I350-T2V2 Discontinued Cat 5 up to 100m
Bộ điều hợp máy chủ Intel® Ethernet I350-T4V2 Launched Cat 5 up to 100m
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I350-F2 Discontinued MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I350-F4 Discontinued MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m