Bộ điều hợp máy chủ Ethernet Intel® dòng I350

Tên sản phẩm
Loại cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
Cat 5 up to 100m Quad 1GbE PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Cat 5 up to 100m Dual 1GbE PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Cat 5 up to 100m 5 W Quad PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 5.5 W Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 6 W Quad PCIe v2.1 (5.0 GT/s)