Bộ điều hợp máy chủ Ethernet Intel® dòng I350

Tên sản phẩm
Tình trạng
Loại cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Launched Cat 5 up to 100m Quad 1GbE
Launched Cat 5 up to 100m Dual 1GbE
Launched Cat 5 up to 100m 5 W Quad
Discontinued MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 5.5 W Dual
Discontinued MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 6 W Quad