Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I350-F4

Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I350-F4

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Bộ điều hợp máy chủ Ethernet Intel® dòng I350
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q4'11
 • Phân đoạn thẳng Server
 • Cáp trung bình Fiber
 • Loại cáp MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m
 • Chiều cao giá Full height
 • TDP 6 W
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows Server 2016*, Windows Server 2012 R2*, Windows Server 2012*, Windows 10*, Windows 8*, Windows Server 2008 R2*, Windows 7*, Windows Server 2008*, Windows Vista*, Windows Server 2003 R2*, Windows Server 2003*, Windows XP Professional, Linux* Stable Kernel version 3.x, 2.6,x, Red Hat Enterprise Linux* 5, 6, SUSE Linux Enterprise Server* 10, 11, FreeBSD 9*, VMware ESX/ESXi*

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Quad
 • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
 • Tốc độ & độ rộng khe 5 GT/s, x4 Lane
 • Bộ điều khiển Intel I350

Thông số gói

 • Loại hệ thống giao diện PCIe v2.1 (5.0 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M20MYP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M20MYP1UR Launched 59710

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBN Discontinued 59716
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Discontinued 59719
Intel® Server System R1304SPOSHOR Discontinued 59720
Intel® Server System R1304SPOSHORR Discontinued 59723
Intel® Server System R1208SPOSHOR Discontinued 59724
Intel® Server System R1208SPOSHORR Discontinued 59727

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 59894
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 59897
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 59899
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 59903
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 59905
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 59906
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 59908
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 59910

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 60057
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 60061
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 60062
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 60063
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 60065
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 60067
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 60069
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 60071
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 60073
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 60075
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 60077
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 60080

Dòng hệ thống máy chủ Intel® P4000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Discontinued 60101

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 60621
Intel® Server Board S1200SPL Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60627
Intel® Server Board S1200SPLR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60633
Intel® Server Board S1200SPOR Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 60634
Intel® Server Board S1200SPS Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60635
Intel® Server Board S1200SPSR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60641

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60657
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60663
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60667
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60668
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60670
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60671
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60672
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60673

Bo mạch máy chủ Intel® S2600ST

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 60693
Intel® Server Board S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 60701
Intel® Server Board S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 60703

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60731
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60735
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60738
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60739
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60741

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Discontinued 63208
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Discontinued 63209

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200V3RPL Discontinued 63349
Intel® Server Board S1200V3RPM Discontinued 63355
Intel® Server Board S1200V3RPO Discontinued 63361
Intel® Server Board S1200V3RPS Discontinued 63367

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 63381
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 63383

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 63385
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 63386

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400GP2 Discontinued 63440
Intel® Server Board S2400GP4 Discontinued 63447

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400SC2 Discontinued 63454

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 63460
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 63462
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 63464

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 63466
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 63468
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 63470
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 63473
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 63479

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 63481

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 63483

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 63487
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 63491

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Discontinued 63492
Intel® Server Board S2600JFF Discontinued 63495
Intel® Server Board S2600JFQ Discontinued 63496

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 63504
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 63506
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 63507

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 63517
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 63521

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 63821
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 63822
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 63823

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 63824
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 63826
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 63827

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 63864
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 63868

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 63880
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 63882
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 63883
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 63884
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 63886
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 63888

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 63889
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 63893
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 63895
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 63898
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 63903

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 63914
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 63915
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 63921

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 64027
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 64028
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 64029
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 64031
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 64032
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 64033
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 64035
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 64036
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 64037
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 64039
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 64042
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 64044

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 64058
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 64059
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 64060
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 64061
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 64062
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 64063
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 64064
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 64065
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 64066
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 64067
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 64068
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 64069

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 64140
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 64141
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 64144
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 64145
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 64146

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 64148
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 64151
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 64153
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 64155
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 64158
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 64159
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 64160
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 64163
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 64165
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 64166
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 64167

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 64169
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 64172
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 64174
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 64175
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 64178

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 64208
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 64209
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 64212

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 64303
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 64304
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 64305

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 64312
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 64316
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 64317
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 64319
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 64320
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 64321
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 64322
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 64323

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4308RPLSHDR Discontinued 64325

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SFEN Discontinued 64328
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 64330

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 64348
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 64349
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 64350
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 64351

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Ethernet Product Software Release Notes

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Network Adapter Driver for 82575/6, 82580, I350, and I210/211-Based Gigabit Network Connections for Linux*

Intel® Network Adapter Driver for 82575/6 and 82580-Based Gigabit Network Connections under FreeBSD*

Intel® EMA Cloud Start Tool Terraform Scripts

Intel® Network Adapter Driver for Windows 7* - Final Release

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2008 R2* - Final Release

Disabling TCP-IPv6 Checksum Offload Capability with Intel® 1/10 GbE Controllers

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8* - Final Release

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Quản lý năng lượng Intel® Ethernet

Công nghệ quản lý điện năng Intel® Ethernet mang đến các giải pháp về quản lý điện năng nói chung bằng cách giảm điện năng khi không hoạt động, giảm công suất và điện năng khi có nhu cầu, hoạt động ở mức tiết kiệm điện năng tối đa khi có thể và chỉ bật chức năng khi cần.