Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I350-F2

Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I350-F2

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Bộ điều hợp Ethernet Gigabit (lên đến 2.5GbE)
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q4'11
 • Phân đoạn thẳng Server
 • Cáp trung bình Fiber
 • Loại cáp MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m
 • Chiều cao giá Low profile and full height
 • TDP 5.5 W
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows Server 2016*, Windows Server 2012 R2*, Windows Server 2012*, Windows 10*, Windows 8*, Windows Server 2008 R2*, Windows 7*, Windows Server 2008*, Windows Vista*, Windows Server 2003 R2*, Windows Server 2003*, Windows XP Professional, Linux* Stable Kernel version 3.x, 2.6,x, Red Hat Enterprise Linux* 5, 6, SUSE Linux Enterprise Server* 10, 11, FreeBSD 9*, VMware ESX/ESXi*

Thông tin bổ sung

 • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Dual
 • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
 • Tốc độ & độ rộng khe 5 GT/s, x4 Lane
 • Bộ điều khiển Intel I350

Thông số gói

 • Loại hệ thống giao diện PCIe v2.1 (5.0 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Ethernet Server Adapter I350-F2, retail bulk

 • MM# 914212
 • Mã đặt hàng I350F2BLK

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Ethernet Server Adapter I350-F2, retail unit

 • MM# 914211
 • Mã đặt hàng I350F2

Intel® Ethernet Server Adapter I350-F2, OEM Gen

 • MM# 914215
 • Mã đặt hàng I350F2G1P20

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8517620090

Thông tin PCN/MDDS

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M20MYP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M20MYP1UR Launched 52108

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBN Discontinued 52114
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Discontinued 52117
Intel® Server System R1304SPOSHOR Discontinued 52118
Intel® Server System R1304SPOSHORR Discontinued 52121
Intel® Server System R1208SPOSHOR Discontinued 52122
Intel® Server System R1208SPOSHORR Discontinued 52125

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 52270
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 52273
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 52275
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 52279
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 52281
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 52282
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 52284
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 52286

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 52433
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 52437
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 52438
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 52439
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 52441
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 52443
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 52445
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 52447
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 52449
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 52451
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 52453
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 52456

Intel® Server System P4000SP Family

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Discontinued 52477

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 52762
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Q1'17 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA 1151 Socket H4 52763

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 53080
Intel® Server Board S1200SPL Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 53086
Intel® Server Board S1200SPLR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 53092
Intel® Server Board S1200SPOR Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 53093
Intel® Server Board S1200SPS Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 53094
Intel® Server Board S1200SPSR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 53100

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 53116
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 53122
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 53126
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 53127
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 53129
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 53130
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 53131
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 53132

Dòng Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600ST

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 53152
Intel® Server Board S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 53160
Intel® Server Board S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 53162

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 53190
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 53194
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 53197
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 53198
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 53200

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200V3RPL Discontinued 55650
Intel® Server Board S1200V3RPM Discontinued 55656
Intel® Server Board S1200V3RPO Discontinued 55662
Intel® Server Board S1200V3RPS Discontinued 55668

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 55682
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 55684

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 55686
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 55687

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400GP2 Discontinued 55741
Intel® Server Board S2400GP4 Discontinued 55748

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400SC2 Discontinued 55755

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 55761
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 55763
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 55765

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 55767
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 55769
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 55771
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 55774
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 55780

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 55782

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 55784

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 55788
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 55792

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Discontinued 55793
Intel® Server Board S2600JFF Discontinued 55796
Intel® Server Board S2600JFQ Discontinued 55797

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 55805
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 55807
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 55808

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 55818
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 55822

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 56122
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 56123
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 56124

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 56125
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 56127
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 56128

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 56165
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 56169

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 56170
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 56174
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 56176
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 56177
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 56180

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 56181
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 56183
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 56184
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 56185
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 56187
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 56189

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 56190
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 56194
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 56196
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 56199
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 56204

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 56215
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 56216
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 56222

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 56328
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 56329
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 56330
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 56332
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 56333
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 56334
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 56336
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 56337
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 56338
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 56340
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 56343
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 56345

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 56359
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 56360
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 56361
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 56362
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 56363
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 56364
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 56365
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 56366
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 56367
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 56368
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 56369
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 56370

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 56441
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 56442
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 56445
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 56446
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 56447

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 56449
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 56452
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 56454
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 56456
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 56459
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 56460
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 56461
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 56464
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 56466
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 56467
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 56468

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 56470
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 56473
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 56475
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 56476
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 56479

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 56509
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 56510
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 56513

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 56604
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 56605
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 56606

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 56613
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 56617
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 56618
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 56620
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 56621
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 56622
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 56623
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 56624

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4308RPLSHDR Discontinued 56626

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 56649
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 56650
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 56651
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 56652

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

Intel® Ethernet tiện khởi động kết nối, hình ảnh preboot và Trình điều khiển EFI

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho 82575/6, 82580, I350, và I210/211-Based Gigabit Network Connections for Linux*

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Windows Server 2012 R2*

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel cho Windows® 10

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp mới

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Windows Server 2019*

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel Windows 8.1*

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Windows Server 2012*

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel cho Windows Server 2016*

Trình điều ® bộ điều hợp mạng Intelbit Base Driver cho FreeBSD*

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng

Intel® điều khiển Bộ điều hợp Mạng cho Windows 7* - Bản phát hành cuối cùng

Vô hiệu hóa Khả năng tắt tải kiểm tra TCP-IPv6 với Bộ điều khiển Intel® 1/10 GbE

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel cho Windows 8* - Bản phát hành cuối cùng

Trình điều khiển chức năng ảo của bộ điều hợp mạng cho Intel® Kết nối Mạng Ethernet Gigabit cho Linux*

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Quản lý năng lượng Intel® Ethernet

Công nghệ quản lý điện năng Intel® Ethernet mang đến các giải pháp về quản lý điện năng nói chung bằng cách giảm điện năng khi không hoạt động, giảm công suất và điện năng khi có nhu cầu, hoạt động ở mức tiết kiệm điện năng tối đa khi có thể và chỉ bật chức năng khi cần.