Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I350-F2

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Bộ điều hợp máy chủ Ethernet Intel® dòng I350
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q4'11
 • Phân đoạn thẳng Server
 • Cáp trung bình Fiber
 • Loại cáp MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m
 • Chiều cao giá Low profile and full height
 • TDP 5.5 W
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows Server 2016*, Windows Server 2012 R2*, Windows Server 2012*, Windows 10*, Windows 8*, Windows Server 2008 R2*, Windows 7*, Windows Server 2008*, Windows Vista*, Windows Server 2003 R2*, Windows Server 2003*, Windows XP Professional, Linux* Stable Kernel version 3.x, 2.6,x, Red Hat Enterprise Linux* 5, 6, SUSE Linux Enterprise Server* 10, 11, FreeBSD 9*, VMware ESX/ESXi*

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Dual
 • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
 • Tốc độ & độ rộng khe 5 GT/s, x4 Lane
 • Bộ điều khiển Intel I350

Thông số gói

 • Loại hệ thống giao diện PCIe v2.1 (5.0 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M20MYP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M20MYP1UR Discontinued 59919

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBN Discontinued 59925
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Discontinued 59928
Intel® Server System R1304SPOSHOR Discontinued 59929
Intel® Server System R1304SPOSHORR Discontinued 59932
Intel® Server System R1208SPOSHOR Discontinued 59933
Intel® Server System R1208SPOSHORR Discontinued 59936

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 60105
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 60108
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 60110
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 60114
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 60116
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 60117
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 60119
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 60121

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 60268
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 60272
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 60273
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 60274
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 60276
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 60278
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 60280
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 60282
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 60284
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 60286
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 60288
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 60291

Dòng hệ thống máy chủ Intel® P4000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Discontinued 60312

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 60835
Intel® Server Board S1200SPL Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60841
Intel® Server Board S1200SPLR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60847
Intel® Server Board S1200SPOR Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 60848
Intel® Server Board S1200SPS Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60849
Intel® Server Board S1200SPSR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60855

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60871
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60877
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60881
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60882
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60884
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60885
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60886
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60887

Bo mạch máy chủ Intel® S2600ST

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 60907
Intel® Server Board S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 60915
Intel® Server Board S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 60917

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60945
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60949
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60952
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60953
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60955

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Discontinued 63423
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Discontinued 63424

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200V3RPL Discontinued 63564
Intel® Server Board S1200V3RPM Discontinued 63570
Intel® Server Board S1200V3RPO Discontinued 63576
Intel® Server Board S1200V3RPS Discontinued 63582

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 63596
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 63598

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 63600
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 63601

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400GP2 Discontinued 63655
Intel® Server Board S2400GP4 Discontinued 63662

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400SC2 Discontinued 63669

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 63675
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 63677
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 63679

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 63681
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 63683
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 63685
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 63688
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 63694

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 63696

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 63698

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 63702
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 63706

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Discontinued 63707
Intel® Server Board S2600JFF Discontinued 63710
Intel® Server Board S2600JFQ Discontinued 63711

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 63719
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 63721
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 63722

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 63732
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 63736

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 64036
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 64037
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 64038

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 64039
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 64041
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 64042

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 64079
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 64083

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 64095
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 64097
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 64098
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 64099
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 64101
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 64103

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 64104
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 64108
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 64110
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 64113
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 64118

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 64129
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 64130
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 64136

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 64242
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 64243
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 64244
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 64246
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 64247
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 64248
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 64250
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 64251
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 64252
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 64254
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 64257
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 64259

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 64273
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 64274
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 64275
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 64276
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 64277
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 64278
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 64279
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 64280
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 64281
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 64282
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 64283
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 64284

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 64355
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 64356
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 64359
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 64360
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 64361

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 64363
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 64366
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 64368
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 64370
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 64373
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 64374
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 64375
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 64378
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 64380
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 64381
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 64382

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 64384
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 64387
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 64389
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 64390
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 64393

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 64423
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 64424
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 64427

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 64518
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 64519
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 64520

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 64527
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 64531
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 64532
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 64534
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 64535
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 64536
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 64537
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 64538

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4308RPLSHDR Discontinued 64540

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SFEN Discontinued 64543
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 64545

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 64563
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 64564
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 64565
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 64566

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho 82575/6, 82580, I350, và I210/211 dựa trên Gigabit Kết nối mạng cho Linux*

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp khác

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2016*

Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows® 10

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Windows 8.1*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2019*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Microsoft Windows 11*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012 R2*

Intel® EMA lệnh Terraform Công cụ Khởi động Đám mây

Intel® Network Adapter Gigabit Base Driver dành cho FreeBSD*

Intel® Điều khiển Bộ điều hợp Mạng cho Windows 7* - Bản phát hành cuối cùng

Intel® Network Adapter Driver cho Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng

Vô hiệu hóa Khả năng giảm tải thanh tra TCP-IPv6 với bộ điều khiển Intel® 1/10 GbE

Intel® Network Adapter Driver cho Windows 8* - Bản phát hành cuối cùng

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Quản lý năng lượng Intel® Ethernet

Công nghệ quản lý điện năng Intel® Ethernet mang đến các giải pháp về quản lý điện năng nói chung bằng cách giảm điện năng khi không hoạt động, giảm công suất và điện năng khi có nhu cầu, hoạt động ở mức tiết kiệm điện năng tối đa khi có thể và chỉ bật chức năng khi cần.