Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X540-T2

Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X540-T2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

  • Cấu hình cổng Dual
  • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 10GbE/1GbE/100Mb
  • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
  • Tốc độ & độ rộng khe 5.0 GT/s, x8 Lane
  • Bộ điều khiển Intel® Ethernet Controller X540

Thông số gói

  • Loại hệ thống giao diện PCIe v2.1 (5.0 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 59572
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 59575
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 59577
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 59581
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 59583
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 59584
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 59586
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 59588

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 59735
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 59739
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 59740
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 59741
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 59743
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 59745
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 59747
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 59749
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 59751
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 59753
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 59755
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 59758

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 59908
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 59911
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 59914
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 59918
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 59920
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 59921

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 59923
Intel® Compute Module HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 59932
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 59935
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 59938

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60332
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60338
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60342
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60343
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60345
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60346
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60347
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60348

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60349
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60355
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60361
Intel® Server Board S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60363
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60366

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 60391
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 60392
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 60393

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60406
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60410
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60413
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60414
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60416

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 63063
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 63064

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 63138
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 63140
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 63142

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 63144
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 63146
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 63148
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 63151
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 63157

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 63159

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 63161

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 63165
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 63169

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Discontinued 63170
Intel® Server Board S2600JFF Discontinued 63173
Intel® Server Board S2600JFQ Discontinued 63174

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 63182
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 63184
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 63185

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 63195
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 63199

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 63499
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 63500
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 63501

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 63502
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 63504
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 63505

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 63542
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 63546

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 63547
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 63551
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 63553
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 63554
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 63557

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 63558
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 63560
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 63561
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 63562
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 63564
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 63566

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 63705
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 63706
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 63707
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 63709
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 63710
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 63711
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 63713
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 63714
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 63715
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 63717
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 63720
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 63722

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 63736
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 63737
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 63738
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 63739
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 63740
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 63741
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 63742
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 63743
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 63744
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 63745
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 63746
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 63747

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 63818
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 63819
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 63822
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 63823
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 63824

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 63826
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 63829
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 63831
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 63833
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 63836
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 63837
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 63838
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 63841
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 63843
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 63844
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 63845

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 63847
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 63850
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 63852
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 63853
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 63856

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 63981
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 63982
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 63983

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 63990
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 63994
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 63995
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 63997
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 63998
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 63999
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 64000
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 64001

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 64026
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 64027
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 64028
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 64029

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012 R2*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012*

Intel® Network Adapter Driver for Windows® 10

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8.1*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2016*

Intel® Ethernet Product Software Release Notes

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Network Adapter Driver for PCIe* Intel® 10 Gigabit Ethernet Network Connections under Linux*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2008 R2* - Final Release

Intel® Network Adapter Driver for Windows 7* - Final Release

Disabling TCP-IPv6 Checksum Offload Capability with Intel® 1/10 GbE Controllers

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8* - Final Release

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Quản lý năng lượng Intel® Ethernet

Công nghệ quản lý điện năng Intel® Ethernet mang đến các giải pháp về quản lý điện năng nói chung bằng cách giảm điện năng khi không hoạt động, giảm công suất và điện năng khi có nhu cầu, hoạt động ở mức tiết kiệm điện năng tối đa khi có thể và chỉ bật chức năng khi cần.

Công nghệ nhập/xuất dữ liệu trực tiếp Intel®

Công nghệ I/O dữ liệu trực tiếp Intel® là công nghệ nền tảng nhằm nâng cao hiệu năng xử lý dữ liệu I/O để gửi dữ liệu và tiêu thụ dữ liệu từ các thiết bị I/O. Với Intel DDIO, các Bộ điều hợp máy chủ Intel® và các bộ điều khiển giao tiếp trực tiếp với bộ nhớ đệm của bộ xử lý mà không đổi hành trình qua bộ nhớ hệ thống, giảm độ trễ, tăng cường băng thông I/O của hệ thống và giảm tiêu thụ điện.