Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X540-T2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

  • Cấu hình cổng Dual
  • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 10GbE/1GbE/100Mb
  • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
  • Tốc độ & độ rộng khe 5.0 GT/s, x8 Lane
  • Bộ điều khiển Intel® Ethernet Controller X540

Thông số gói

  • Loại hệ thống giao diện PCIe v2.1 (5.0 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 60560
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 60563
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 60565
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 60569
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 60571
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 60572
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 60574
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 60576

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 60723
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 60727
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 60728
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 60729
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 60731
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 60733
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 60735
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 60737
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 60739
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 60741
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 60743
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 60746

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60900
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60903
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60906
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60910
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 60912
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60913

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60915
Intel® Compute Module HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60924
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60927
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60930

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61326
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61332
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61336
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61337
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61339
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61340
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61341
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61342

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 61343
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 61349
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 61355
Intel® Server Board S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 61357
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 61360

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 61385
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 61386
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 61387

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 61400
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 61404
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 61407
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 61408
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 61410

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 64060
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 64061

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 64135
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 64137
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 64139

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 64141
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 64143
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 64145
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 64148
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 64154

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 64156

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 64158

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 64162
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 64166

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Discontinued 64167
Intel® Server Board S2600JFF Discontinued 64170
Intel® Server Board S2600JFQ Discontinued 64171

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 64179
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 64181
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 64182

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 64192
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 64196

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 64496
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 64497
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 64498

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 64499
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 64501
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 64502

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 64539
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 64543

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 64544
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 64548
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 64550
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 64551
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 64554

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 64555
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 64557
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 64558
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 64559
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 64561
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 64563

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 64702
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 64703
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 64704
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 64706
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 64707
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 64708
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 64710
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 64711
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 64712
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 64714
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 64717
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 64719

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 64733
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 64734
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 64735
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 64736
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 64737
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 64738
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 64739
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 64740
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 64741
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 64742
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 64743
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 64744

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 64815
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 64816
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 64819
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 64820
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 64821

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 64823
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 64826
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 64828
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 64830
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 64833
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 64834
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 64835
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 64838
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 64840
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 64841
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 64842

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 64844
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 64847
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 64849
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 64850
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 64853

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 64978
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 64979
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 64980

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 64987
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 64991
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 64992
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 64994
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 64995
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 64996
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 64997
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 64998

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 65023
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 65024
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 65025
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 65026

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows® 10

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Windows 8.1*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2019*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012 R2*

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp khác

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2016*

Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho PCIe* Kết nối Mạng Ethernet Intel® 10 Gigabit dưới Linux*

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Quản lý năng lượng Intel® Ethernet

Công nghệ quản lý điện năng Intel® Ethernet mang đến các giải pháp về quản lý điện năng nói chung bằng cách giảm điện năng khi không hoạt động, giảm công suất và điện năng khi có nhu cầu, hoạt động ở mức tiết kiệm điện năng tối đa khi có thể và chỉ bật chức năng khi cần.

Công nghệ nhập/xuất dữ liệu trực tiếp Intel®

Công nghệ I/O dữ liệu trực tiếp Intel® là công nghệ nền tảng nhằm nâng cao hiệu năng xử lý dữ liệu I/O để gửi dữ liệu và tiêu thụ dữ liệu từ các thiết bị I/O. Với Intel DDIO, các Bộ điều hợp máy chủ Intel® và các bộ điều khiển giao tiếp trực tiếp với bộ nhớ đệm của bộ xử lý mà không đổi hành trình qua bộ nhớ hệ thống, giảm độ trễ, tăng cường băng thông I/O của hệ thống và giảm tiêu thụ điện.