Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X540-T2

Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X540-T2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

 • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Dual
 • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 10GbE/1GbE/100Mb
 • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
 • Tốc độ & độ rộng khe 5.0 GT/s, x8 Lane
 • Bộ điều khiển Intel® Ethernet Controller X540

Thông số gói

 • Loại hệ thống giao diện PCIe v2.1 (5.0 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X540-T2 retail unit

 • MM# 914248
 • Mã đặt hàng X540T2

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X540-T2, retail bulk

 • MM# 927245
 • Mã đặt hàng X540T2BLK

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992C
 • CCATS G135872
 • US HTS 8517620090

Thông tin PCN/MDDS

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 57274
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 57278
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 57279
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 57280
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 57282
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 57284
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 57286
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 57288
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 57290
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 57292
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 57294
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 57297

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 57430
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 57433
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 57436
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 57440
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 57442
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 57443

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 57445
Intel® Compute Module HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 57454
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 57457
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 57460

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 57957
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 57963
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 57967
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 57968
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 57970
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 57971
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 57972
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 57973

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 57974
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 57980
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 57986
Intel® Server Board S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 57988
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 57991

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 58016
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 58017
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 58018

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 58031
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 58035
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 58038
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 58039
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 58041

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 60528
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 60529

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 60603
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 60605
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 60607

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 60609
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 60611
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 60613
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 60616
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 60622

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 60624

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 60626

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 60630
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 60634

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Discontinued 60635
Intel® Server Board S2600JFF Discontinued 60638
Intel® Server Board S2600JFQ Discontinued 60639

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 60647
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 60649
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 60650

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 60660
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 60664

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 60964
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 60965
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 60966

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 60967
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 60969
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 60970

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 61007
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 61011

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 61012
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 61016
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 61018
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 61019
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 61022

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 61023
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 61025
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 61026
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 61027
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 61029
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 61031

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 61170
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 61171
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 61172
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 61174
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 61175
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 61176
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 61178
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 61179
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 61180
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 61182
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 61185
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 61187

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 61201
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 61202
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 61203
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 61204
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 61205
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 61206
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 61207
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 61208
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 61209
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 61210
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 61211
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 61212

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 61283
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 61284
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 61287
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 61288
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 61289

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 61291
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 61294
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 61296
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 61298
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 61301
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 61302
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 61303
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 61306
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 61308
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 61309
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 61310

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 61312
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 61315
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 61317
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 61318
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 61321

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 61446
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 61447
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 61448

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 61455
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 61459
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 61460
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 61462
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 61463
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 61464
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 61465
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 61466

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 61491
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 61492
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 61493
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 61494

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

Intel® Ethernet tiện khởi động kết nối, hình ảnh preboot và Trình điều khiển EFI

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Windows Server 2012 R2*

Trình điều ® điều khiển chức năng ảo bộ điều hợp mạng Intel® cho kết nối mạng PCIe* 10 Gigabit trong FreeBSD*

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel cho Windows® 10

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp mới

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Windows Server 2019*

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel Windows 8.1*

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel cho Windows Server 2016*

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Windows Server 2012*

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Intel® Ethernet 10 Gigabit dưới Linux*

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng

Intel® điều khiển Bộ điều hợp Mạng cho Windows 7* - Bản phát hành cuối cùng

Vô hiệu hóa Khả năng tắt tải kiểm tra TCP-IPv6 với Bộ điều khiển Intel® 1/10 GbE

Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel cho Windows 8* - Bản phát hành cuối cùng

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Quản lý năng lượng Intel® Ethernet

Công nghệ quản lý điện năng Intel® Ethernet mang đến các giải pháp về quản lý điện năng nói chung bằng cách giảm điện năng khi không hoạt động, giảm công suất và điện năng khi có nhu cầu, hoạt động ở mức tiết kiệm điện năng tối đa khi có thể và chỉ bật chức năng khi cần.

Công nghệ nhập/xuất dữ liệu trực tiếp Intel®

Công nghệ I/O dữ liệu trực tiếp Intel® là công nghệ nền tảng nhằm nâng cao hiệu năng xử lý dữ liệu I/O để gửi dữ liệu và tiêu thụ dữ liệu từ các thiết bị I/O. Với Intel DDIO, các Bộ điều hợp máy chủ Intel® và các bộ điều khiển giao tiếp trực tiếp với bộ nhớ đệm của bộ xử lý mà không đổi hành trình qua bộ nhớ hệ thống, giảm độ trễ, tăng cường băng thông I/O của hệ thống và giảm tiêu thụ điện.