Intel® 82577 Gigabit Ethernet PHY

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82577LC Discontinued Single Proprietary
Ethernet Intel® 82577LM Gigabit PHY Discontinued Single Proprietary