Intel® 82577 Gigabit Ethernet PHY

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Discontinued Single 1 Gbps
Discontinued Single 1GbE