PHY Gigabit Ethernet Intel® 82577LC

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Single
 • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 1 Gbps
 • Loại hệ thống giao diện Proprietary
 • Hỗ trợ khung Jumbo Không

Thông số gói

 • Kích thước gói 6mm x 6mm

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® 82577LC Gigabit Ethernet PHY, Single Port, Pb-free 2LI, QFN, Tray

 • MM# 903238
 • Mã THÔNG SỐ SLGWU
 • Mã đặt hàng WG82577LC
 • Stepping A3

Intel® 82577LC Gigabit Ethernet PHY, Single Port, Pb-free 2LI, QFN, Tape

 • MM# 903237
 • Mã THÔNG SỐ SLGWT
 • Mã đặt hàng WG82577LC
 • Stepping A3

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLGWU

SLGWT

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.