Ethernet Intel® 82577LM Gigabit PHY

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Single
 • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 1GbE
 • Loại hệ thống giao diện Proprietary
 • Hỗ trợ khung Jumbo

Thông số gói

 • Kích thước gói 6mm x 6mm

Các công nghệ tiên tiến

 • Hỗ trợ theo công nghệ Intel® vPro™

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® 82577LM Gigabit Ethernet PHY, Single Port, Pb-free 2LI, QFN, Tray

 • MM# 903236
 • Mã THÔNG SỐ SLGWS
 • Mã đặt hàng WG82577LM
 • Stepping A3

Intel® 82577LM Gigabit Ethernet PHY, Single Port, Pb-free 2LI, QFN, Tape

 • MM# 903235
 • Mã THÔNG SỐ SLGWR
 • Mã đặt hàng WG82577LM
 • Stepping A3

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLGWR

SLGWS

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.