Ethernet Intel® 82577LM Gigabit PHY

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Single
 • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 1GbE
 • Loại hệ thống giao diện Proprietary
 • Hỗ trợ khung Jumbo

Thông số gói

 • Kích thước gói 6mm x 6mm

Các công nghệ tiên tiến

 • Hỗ trợ theo công nghệ Intel® vPro™

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® 82577LM Gigabit Ethernet PHY, Single Port, Pb-free 2LI, QFN, Tape

 • MM# 903235
 • Mã THÔNG SỐ SLGWR
 • Mã đặt hàng WG82577LM
 • Stepping A3
 • ID Nội dung MDDS 707985

Intel® 82577LM Gigabit Ethernet PHY, Single Port, Pb-free 2LI, QFN, Tray

 • MM# 903236
 • Mã THÔNG SỐ SLGWS
 • Mã đặt hàng WG82577LM
 • Stepping A3
 • ID Nội dung MDDS 707985

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542310001

Thông tin PCN

SLGWR

SLGWS

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho bộ điều hợp Intel® Ethernet

Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Intel® Network Adapter Driver for Windows 7* - Final Release

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2008 R2* - Final Release

Vô hiệu hóa Khả năng giảm tải thanh tra TCP-IPv6 với Bộ điều khiển Intel® 1/10 GbE

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8* - Final Release

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.