Phụ kiện RAID

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Cấp độ RAID được hỗ trợ
NumInternalPorts
Số cổng bên ngoài
EmbeddedMemorySize
Discontinued Low Profile MD2 Card
Discontinued Activation Key 0, 1, 10, 5, 50 0
Discontinued
Discontinued Activation Key 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
Discontinued
Discontinued

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm Intel® RAID theo cấp độ RAID, tốc độ truyền dữ liệu, số cổng, v.v.