Phụ kiện RAID

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ NumInternalPorts Số cổng bên ngoài EmbeddedMemorySize So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Chuyển đổi RAID Intel® RCVT8788 Discontinued Low Profile MD2 Card
Khóa kích hoạt Intel® RAID AXXRAKSW5 Discontinued Activation Key 0, 1, 10, 5, 50 0
Bộ Cáp Intel® RAID/SAS CBL740MS7P Discontinued
Khóa kích hoạt Intel® RAID AXXRAKSAS2 Discontinued Activation Key 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
DDR2 đăng ký Mini DIMM 512MB cho Bộ nhớ đệm RAID AXXMINIDIMM512 Discontinued
DDR2 Đăng ký Mini DIMM 128MB cho Bộ nhớ đệm RAID AXXMINIDIMM Discontinued

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm Intel® RAID theo cấp độ RAID, tốc độ truyền dữ liệu, số cổng, v.v.