Phụ kiện RAID

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ NumInternalPorts Số cổng bên ngoài EmbeddedMemorySize So sánh
Tất cả | Không có
Khóa kích hoạt Intel® RAID AXXRAK18E Discontinued Activation Key 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
Khóa kích hoạt Intel® RAID AXXRAKSAS2 Discontinued Activation Key 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
Khóa kích hoạt Intel® RAID AXXRAKSW5 Discontinued Activation Key 0, 1, 10, 5, 50 0
Khóa kích hoạt Intel® RAID AXXRAKU42E Discontinued Activation Key
DDR2 đăng ký Mini DIMM 512MB cho Bộ nhớ đệm RAID AXXMINIDIMM512 Discontinued
DDR2 Đăng ký Mini DIMM 128MB cho Bộ nhớ đệm RAID AXXMINIDIMM Discontinued
Bộ Cáp Intel® RAID/SAS CBL740MS7P Discontinued
Bo mạch Chuyển đổi RAID Intel® RCVT8788 Discontinued Low Profile MD2 Card

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm Intel® RAID theo cấp độ RAID, tốc độ truyền dữ liệu, số cổng, v.v.