Bo mạch Chuyển đổi RAID Intel® RCVT8788

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Phụ kiện RAID
 • Tên mã Products formerly RAID
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q3'12
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 1H'16
 • EOL thông báo Thursday, March 30, 2017
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, September 29, 2017
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Monday, January 29, 2018
 • Bền Không
 • Thị trường đích Mainstream
 • Kiểu hình thức của bo mạch Low Profile MD2 Card
 • Thiết bị được hỗ trợ SAS/SATA
 • Các hạng mục kèm theo One converter board, full size PCIe bracket, low profile PCIe bracket
 • Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới Tuesday, July 4, 2017

Thông tin bổ sung

 • Mô tả The Intel® RAID Converter Board RCVT8788 allows for internal SAS or SATA ports to be extended outside the system. It includes 2 internal 8087 Mini-SAS connectors that are connected to two external 8088 Mini-SAS connectors.

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.