Khóa kích hoạt Intel® RAID AXXRAKSAS2

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Phụ kiện RAID
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q4'10
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q4'12
 • EOL thông báo Monday, October 27, 2014
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, November 28, 2014
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Friday, May 29, 2015
 • Bền Không
 • Thị trường đích Mainstream
 • Kiểu hình thức của bo mạch Activation Key
 • Thiết bị được hỗ trợ SAS/SATA
 • Tùy Chọn Sao Lưu Cache Tương Thích AXXRSBBU3
 • Cấp độ RAID được hỗ trợ 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
 • Chế Độ JBOD Không
 • Các hạng mục kèm theo Key and Installation instructions

Thông tin bổ sung

 • Mô tả RAID Activation key enables full intelligent SAS HW RAID for the Intel Servers with a LSI1078-based active midplane.

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel RAID Activation Key AXXRAKSAS2

 • MM# 904171
 • Mã đặt hàng AURTSOCSAS2

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 0099NO-HTS

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5520UR Discontinued 64406
Intel® Server Board S5520URT Discontinued 64409

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1550AL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1550ALR Discontinued 64660
Intel® Server System SR1550ALSASR Discontinued 64666

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR2500AL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2500ALBRPR Discontinued 64902
Intel® Server System SR2500ALLXR Discontinued 64909

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2600URLXR Discontinued 64919

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2625UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2625URLXR Discontinued 64937
Intel® Server System SR2625URLXT Discontinued 64939

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.