Đồ họa Intel® Arc™ Chuỗi A

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Bộ nhớ băng thông cao chuyên dụng
Xe-core
Launched Q3'22 4 GB 6
Launched Q3'22 8 GB 28
Launched Q3'22 16 GB 32
Launched Q3'22 8 GB 32
Launched Q3'22 4 GB 8
Launched Q3'22 6 GB 8
Launched Q3'22 6 GB 8
Launched Q2'22 6 GB 8
Launched Q2'22 16 GB 32
Launched Q2'22 12 GB 24
Launched Q2'22 8 GB 16
Launched Q1' 22 4 GB 8
Launched Q1' 22 4 GB 6