Đồ họa Intel® Arc™ Pro A50

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật GPU

 • Đơn Vị Thực Thi 128
 • Xe-core 8
 • Lát cắt Kết xuất 2
 • Đơn vị dò tia 8
 • Công cụ Intel® Xe Matrix Extensions (Intel® XMX) 128
 • Công cụ vector Xe 128
 • Tần số cơ sở đồ họa 2000 MHz
 • TBP 75 W
 • Cấu hình PCI Express 4.0 x 16 (x8 Electrical) with 3.0 Backwards Compatibility
 • ID Thiết Bị 0x56B1

Thông số bộ nhớ

 • Bộ nhớ băng thông cao chuyên dụng 6 GB
 • Loại bộ nhớ GDDR6
 • Mạch ghép nối bộ nhớ đồ họa 96 bit
 • Băng thông bộ nhớ đồ họa 192 GB/s
 • Tốc độ bộ nhớ đồ họa 16 Gbps

Công nghệ được hỗ trợ

Thông số I/O

Tính năng

 • Mã hóa/giải mã phần cứng H.264
 • Mã hóa/giải mã phần cứng H.265 (HEVC)
 • Mã hóa/Giải mã AV1
 • Chuỗi bit VP9 & Giải mã

Công nghệ Intel® Deep Link

 • Siêu Điện toán Intel® Deep Link
 • Siêu Mã hóa Intel® Deep Link
 • Hỗ trợ Truyền phát Intel® Deep Link

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arc™ Pro A50 Graphics, bulk

 • MM# 99AL9X
 • Mã đặt hàng 23P6PC00BA

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8473301180

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Arc™ Graphics Driver - Ubuntu*

Đồ họa Intel® Arc™ Pro - Windows*

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Đơn Vị Thực Thi

Đơn Vị Thực Thi là khối dựng nền tảng của kiến trúc đồ họa của Intel. Đơn Vị Thực Thi là bộ xử lý điện toán được tối ưu hóa cho Đa Phân Luồng đồng thời, để đạt công suất điện toán thông lượng cao.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.

Đổ bóng theo tỷ lệ thay đổi (VRS)

Đổ bóng theo tỷ lệ thay đổi (VRS) cho phép kiểm soát chi tiết tỷ lệ đổ bóng của trò chơi để đổ bóng thông minh hơn. Tính năng này phân bổ các tài nguyên đổ bóng pixel cho những nơi các yếu tố này đóng vai trò quan trọng nhất và có tác động trực quan lớn nhất, đồng thời giảm các tài nguyên đổ bóng pixel không có tác động nhiều đến trải nghiệm trò chơi. Khả năng điều khiển đổ bóng hạt mịn này cho phép tốc độ khung hình cao hơn.

Hỗ trợ DirectX*

DirectX cho biết hỗ trợ dành cho phiên bản bộ sưu tập API (Giao Diện Lập Trình Ứng Dụng) cụ thể của Microsoft dành cho việc xử lý các tác vụ điện toán truyền thông.

Hỗ trợ OpenGL*

OpenGL (Thư Viện Đồ Họa Mở) là API (Giao Diện Đồ Họa Ứng Dụng) đa nền tảng, xuyên ngôn ngữ, cho phép kết xuất đồ họa vectơ 2D và 3D.

Hỗ trợ OpenCL*

OpenCL (Ngôn ngữ Máy tính Mở) là một API (Giao diện Lập trình Ứng dụng) đa nền tảng để lập trình song song không đồng nhất.

Độ phân giải tối đa (HDMI)

Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI) là độ phân giải tối đa mà bộ xử lý hỗ trợ qua mạch ghép nối HDMI (24 bit mỗi pixel & 60Hz). Độ phân giải màn hình thiết bị hay hệ thống tùy thuộc vào nhiều yếu tố thiết kế của hệ thống; độ phân giải thực có thể thấp hơn trên hệ thống của bạn.

Độ phân giải tối đa (DP)

Độ Phân Giải Tối Đa (DP) là độ phân giải tối đa mà bộ xử lý hỗ trợ qua mạch ghép nối DP (24 bit mỗi pixel & 60Hz). Độ phân giải màn hình thiết bị hay hệ thống tùy thuộc vào nhiều yếu tố thiết kế của hệ thống; độ phân giải thực có thể thấp hơn trên hệ thống của bạn.