Tùy chọn gia tốc

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
ServerSystemType
SupportedCPUSocket
Q4'21 Launched
Q2'18 Launched PCIe
Q2'18 Launched PCIe
Q2'12 Discontinued
Q4'12 Discontinued