Card PCIe của Bộ tăng tốc Intel® QuickAssist AXXQAAPCIE

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel® Quick Assist Accelerator PCIe card Accessory

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® QuickAssist Accelerator PCIe card AXXQAAPCIE, Single

  • MM# 920562
  • Mã đặt hàng AXXQAAPCIE
  • ID Nội dung MDDS 708553

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN HOLD
  • CCATS NA
  • US HTS 8471801000

Các sản phẩm tương thích

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66498
Intel® Server System R2208BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66499
Intel® Server System R2216BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66500
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66502
Intel® Server System R2308BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66503
Intel® Server System R2312BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66506

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.