Card PCIe của Bộ tăng tốc Intel® QuickAssist AXXQAAPCIE

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel® Quick Assist Accelerator PCIe card Accessory

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® QuickAssist Accelerator PCIe card AXXQAAPCIE, Single

  • Mã đặt hàng AXXQAAPCIE

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A002R
  • CCATS G073418
  • US HTS 8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO4 Discontinued
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COE Discontinued
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COEIOC Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.