Card PCIe của Bộ tăng tốc Intel® QuickAssist AXXQAAPCIE

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel® Quick Assist Accelerator PCIe card Accessory

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® QuickAssist Accelerator PCIe card AXXQAAPCIE, Single

  • MM# 920562
  • Mã đặt hàng AXXQAAPCIE

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A002R
  • CCATS G073418
  • US HTS 8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 135 W 54643
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COE Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 150 W 54645
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COEIOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 150 W 54647

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4DC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55025
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55026
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4DC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55027
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55028

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208EP2SHFN Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 55030
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SFFN Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 55038
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SHFN Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 1U Rack Socket B2 55040

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208BB4GC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55310
Hệ thống máy chủ Intel® R2208BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55311
Hệ thống máy chủ Intel® R2216BB4GC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55312
Hệ thống máy chủ Intel® R2224BB4GCSAS Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55314
Hệ thống máy chủ Intel® R2308BB4GC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55315
Hệ thống máy chủ Intel® R2312BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55318

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.