Skylake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-7900X X Launched Q2'17 10 4.30 GHz 3.30 GHz 13.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7820X X Launched Q2'17 8 4.30 GHz 3.60 GHz 11 MB L3 Cache
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7800X X Launched Q2'17 6 4.00 GHz 3.50 GHz 8.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-7960X X Launched Q3'17 16 4.20 GHz 2.80 GHz 22 MB
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-7920X X Launched Q3'17 12 4.30 GHz 2.90 GHz 16.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-7980XE Phiên bản Cực cấp Launched Q3'17 18 4.20 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-7940X X Launched Q3'17 14 4.30 GHz 3.10 GHz 19.25 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9820X X Launched Q4'18 10 4.10 GHz 3.30 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9800X X Launched Q4'18 8 4.40 GHz 3.80 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900X X Launched Q4'18 10 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9920X X Launched Q4'18 12 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9960X X Launched Q4'18 16 4.40 GHz 3.10 GHz 22 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9980XE Phiên bản Cực cấp Launched Q4'18 18 4.40 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9940X X Launched Q4'18 14 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700T Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700TE Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6600U Launched Q3'15 2 3.40 GHz 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6500U Launched Q3'15 2 3.10 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700K Discontinued Q3'15 4 4.20 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700 Launched Q3'15 4 4.00 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700HQ Launched Q3'15 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6820HK Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6820HQ Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6920HQ Launched Q3'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6820EQ Launched Q4'15 4 3.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6822EQ Launched Q4'15 4 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6560U Launched Q3'15 2 3.20 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6567U Launched Q3'15 2 3.60 GHz 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 550
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6660U Launched Q1'16 2 3.40 GHz 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6650U Launched Q3'15 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6970HQ Launched Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6785R Discontinued Q2'16 4 3.90 GHz 3.30 GHz 8 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6870HQ Launched Q1'16 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6770HQ Launched Q1'16 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600T Discontinued Q3'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6300U Launched Q3'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600K Discontinued Q3'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6200U Launched Q3'15 2 2.80 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500T Discontinued Q3'15 4 3.10 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500 Launched Q3'15 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6400 Discontinued Q3'15 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500TE Launched Q4'15 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6400T Discontinued Q3'15 4 2.80 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600 Discontinued Q3'15 4 3.90 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6300HQ Launched Q3'15 4 3.20 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6440EQ Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6440HQ Launched Q3'15 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6442EQ Launched Q4'15 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6287U Launched Q3'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 550
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6360U Launched Q3'15 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6267U Launched Q3'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 550
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6260U Launched Q3'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6350HQ Launched Q1'16 4 3.20 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6585R Discontinued Q2'16 4 3.60 GHz 2.80 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6685R Discontinued Q2'16 4 3.80 GHz 3.20 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6402P Discontinued Q4'15 4 3.40 GHz 2.80 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100U Launched Q3'15 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100TE Launched Q4'15 2 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100H Launched Q3'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6300T Discontinued Q3'15 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6167U Launched Q3'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 550
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100 Launched Q3'15 2 3.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6006U Launched Q4'16 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™i3-6100E Launched Q4'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™i3-6102E Launched Q4'15 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6300 Discontinued Q3'15 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6320 Discontinued Q3'15 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100T Discontinued Q3'15 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6098P Discontinued Q4'15 2 3.60 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6157U Launched Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 550
Bộ xử lý Intel® Core™ m7-6Y75 Launched Q3'15 2 3.10 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 515
Bộ xử lý Intel® Core™ m5-6Y54 Launched Q3'15 2 2.70 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 515
Bộ xử lý Intel® Core™ m5-6Y57 Launched Q3'15 2 2.80 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 515
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-6Y30 Launched Q3'15 2 2.20 GHz 900 MHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 515
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400 Launched Q3'15 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400T Discontinued Q3'15 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500T Discontinued Q3'15 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400TE Launched Q4'15 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500 Discontinued Q3'15 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4520 Discontinued Q3'15 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4405U Launched Q3'15 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4405Y Launched Q3'15 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 515
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900E Launched Q1'16 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3920 Discontinued Q4'15 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900T Discontinued Q4'15 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3902E Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900 Launched Q4'15 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900TE Launched Q4'15 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3855U Launched Q4'15 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3955U Launched Q4'15 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 5122 Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6142 Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8153 Launched Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6138 Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8156 Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6148 Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache
Intel® Xeon® Gold 5120T Processor Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8158 Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8176 Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache
Intel® Xeon® Gold 6136 Processor Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6150 Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8160 Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4116 Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6152 Launched Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6130 Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6128 Launched Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache
Intel® Xeon® Gold 5118 Processor Launched Q3'17 12 3.20 GHz 2.30 GHz 16.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8164 Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6134 Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache
Intel® Xeon® Gold 6126 Processor Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 5120 Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8168 Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.70 GHz 33 MB L3 Cache
Intel® Xeon® Gold 5115 Processor Launched Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6154 Launched Q3'17 18 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6140 Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8170 Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8180 Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.50 GHz 38.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4109T Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache
Bộ xử lý Đồng Intel® Xeon® 3106 Launched Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4114 Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache
Intel® Xeon® Gold 6132 Processor Launched Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4112 Launched Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache
Intel® Xeon® Gold 6138T Processor Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8160T Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4108 Launched Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6142F Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache
Intel® Xeon® Gold 6130T Processor Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache
Intel® Xeon® Gold 6138F Processor Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Đồng Intel® Xeon® 3104 Launched Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8160F Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4110 Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache
Intel® Xeon® Gold 6130F Processor Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache
Intel® Xeon® Gold 6126T Processor Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Intel® Xeon® Gold 6126F Processor Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6148F Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6146 Launched Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6144 Launched Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8176F Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4116T Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4114T Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache
Intel® Xeon® Gold 5119T Processor Launched Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache
Intel® Xeon® Gold 6138P Processor Launched Q2'18 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240L v5 Launched Q4'15 4 3.20 GHz 2.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1235L v5 Launched Q4'15 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® P530
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1280 v5 Launched Q4'15 4 4.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220 v5 Launched