Chipset Intel® H110

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số bộ nhớ

Đồ họa Bộ xử lý

  • Số màn hình được hỗ trợ 2

Thông số I/O

Thông số gói

  • Kích thước gói 23mm x 23mm

Bảo mật & độ tin cậy

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® GL82H110 Platform Controller Hub

  • MM# 943515
  • Mã THÔNG SỐ SR2CA
  • Mã đặt hàng GLH110
  • Stepping D1

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A992CN3
  • CCATS G147881
  • US HTS 8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SR2CA

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 7

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 6

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i7-6700K Processor Discontinued Q3'15 4 4.20 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 91 W Đồ họa HD Intel® 530 7478
Intel® Core™ i7-6700T Processor Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530 7486
Intel® Core™ i7-6700TE Processor Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530 7491
Intel® Core™ i7-6700 Processor Launched Q3'15 4 4.00 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 530 7494

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 7

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i5-7600K Processor Discontinued Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 91 W Đồ họa HD Intel® 630 8237
Intel® Core™ i5-7600T Processor Discontinued Q1'17 4 3.70 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 630 8245
Intel® Core™ i5-7600 Processor Discontinued Q1'17 4 4.10 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 630 8249
Intel® Core™ i5-7500 Processor Launched Q1'17 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 630 8254
Intel® Core™ i5-7500T Processor Launched Q1'17 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 630 8261
Intel® Core™ i5-7400T Processor Discontinued Q1'17 4 3.00 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 630 8281
Intel® Core™ i5-7400 Processor Discontinued Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 630 8287

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 6

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i5-6600 Processor Discontinued Q3'15 4 3.90 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 530 8322
Intel® Core™ i5-6600K Processor Discontinued Q3'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 91 W Đồ họa HD Intel® 530 8334
Intel® Core™ i5-6600T Processor Discontinued Q3'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530 8342
Intel® Core™ i5-6500 Processor Launched Q3'15 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 530 8351
Intel® Core™ i5-6500T Processor Discontinued Q3'15 4 3.10 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530 8359
Intel® Core™ i5-6500TE Processor Launched Q4'15 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530 8364
Intel® Core™ i5-6402P Processor Discontinued Q4'15 4 3.40 GHz 2.80 GHz 6 MB 65 W Đồ họa HD Intel® 510 8367
Intel® Core™ i5-6400 Processor Discontinued Q3'15 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 530 8371
Intel® Core™ i5-6400T Processor Discontinued Q3'15 4 2.80 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530 8379

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 7

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i3-7350K Processor Discontinued Q1'17 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 60 W Đồ họa HD Intel® 630 8928
Intel® Core™ i3-7320 Processor Discontinued Q1'17 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 630 8934
Intel® Core™ i3-7300 Processor Discontinued Q1'17 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 630 8940
Intel® Core™ i3-7300T Processor Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 630 8945
Intel® Core™ i3-7101TE Processor Launched Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 630 8959
Intel® Core™ i3-7100T Processor Discontinued Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 630 8963
Intel® Core™ i3-7100 Processor Discontinued Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 630 8970

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 6

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i3-6300 Processor Discontinued Q3'15 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 530 8998
Intel® Core™ i3-6300T Processor Discontinued Q3'15 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530 9003
Intel® Core™ i3-6320 Processor Discontinued Q3'15 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 530 9008
Intel® Core™ i3-6100 Processor Launched Q3'15 2 3.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 530 9031
Intel® Core™ i3-6100T Processor Discontinued Q3'15 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530 9036
Intel® Core™ i3-6100TE Processor Launched Q4'15 2 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530 9041

Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® G

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Pentium® Processor G4560T Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB 35 W Đồ họa HD Intel® 610 14554
Intel® Pentium® Processor G4560 Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 3 MB 54 W Đồ họa HD Intel® 610 14556
Intel® Pentium® Processor G4520 Discontinued Q3'15 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 530 14565
Intel® Pentium® Processor G4500T Discontinued Q3'15 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 530 14569
Intel® Pentium® Processor G4500 Discontinued Q3'15 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 530 14571
Intel® Pentium® Processor G4400TE Launched Q4'15 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 510 14578
Intel® Pentium® Processor G4400T Discontinued Q3'15 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 510 14580
Intel® Pentium® Processor G4400 Launched Q3'15 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa HD Intel® 510 14582

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Celeron® Processor G3950 Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB 51 W Đồ họa HD Intel® 610 21677
Intel® Celeron® Processor G3930TE Launched Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB 35 W Đồ họa HD Intel® 610 21683
Intel® Celeron® Processor G3930T Discontinued Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB 35 W Đồ họa HD Intel® 610 21685
Intel® Celeron® Processor G3930E Launched Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB 54 W Đồ họa HD Intel® 610 21687
Intel® Celeron® Processor G3930 Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB 51 W Đồ họa HD Intel® 610 21689
Intel® Celeron® Processor G3920 Discontinued Q4'15 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 510 21694
Intel® Celeron® Processor G3900T Discontinued Q4'15 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 510 21707
Intel® Celeron® Processor G3900 Launched Q4'15 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 510 21709

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tiện ích Chipset INF

Intel® Management Engine điều khiển cho Windows 8.1* và Windows® 10

Intel® Management Engine điều khiển cho Windows 7*

Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver dành cho dòng ® Intel® 8/9/100 và Dòng Chipset Intel® C220/C610

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Bus Speed

Bus là hệ thống con truyền dữ liệu giữa các cấu phần của máy tính hoặc giữa các máy tính. Các loại bus bao gồm bus mặt trước (FSB), truyền dữ liệu giữa CPU và hub kiểm soát bộ nhớ; giao diện đa phương tiện trực tiếp (DMI), là kết nối điểm đến điểm giữa bộ kiểm soát bộ nhớ tích hợp Intel và máy chủ truy cập kiểm soát Nhập/Xuất Intel trên bo mạch chủ của máy tính; và Liên kết đường dẫn nhanh (QPI), là liên kết điểm đến điểm giữa CPU và bộ kiểm soát bộ nhớ tích hợp.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Hỗ trợ ép xung

Ép xung cho biết khả năng để đạt được tần số lõi, đồ họa và bộ nhớ cao bằng cách tăng riêng từng tốc độ đồng hồ bộ xử lý mà không ảnh hưởng đến các thành phần hệ thống khác

Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng là các điều kiện về môi trường và vận hành trong quá trình sử dụng hệ thống.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng cho từng SKU cụ thể, hãy xem PRQ report.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng hiện hành, truy cập Intel UC (trang CNDA)*.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Số DIMM trên mỗi kênh

Số DIMM trên mỗi Kênh cho biết số lượng mô-đun bộ nhớ nội tuyến kép được hỗ trợ cho mỗi kênh bộ nhớ của bộ xử lý

Hỗ trợ PCI

Hỗ trợ PCI cho biết loại hỗ trợ cho chuẩn Kết nối thành phần ngoại vi nhanh

Phiên bản PCI Express

Sửa đổi PCI Express là phiên bản được bộ xử lý hỗ trợ. Kết nối thành phần ngoại vi nhanh (hay PCIe) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Các phiên bản PCI Express khác nhau hỗ trợ các tốc độ dữ liệu khác nhau.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Cấu hình RAID

RAID (Phần dư thừa của đĩa độc lập) là một công nghệ lưu trữ kết hợp nhiều thành phần ổ đĩa vào một đơn vị hợp lý duy nhất và phân phối dữ liệu trên dãy được xác định bởi các cấp độ RAID, cho biết mức độ dự phòng và hiệu năng cần thiết.

Mạng LAN Tích hợp

Mạng LAN tích hợp hiển thị sự có mặt của MAC Ethernet tích hợp của Intel hoặc của các cổng mạng LAN được lắp đặt trong bảng mạch hệ thống.

Cấu hình cổng PCI Express của bộ xử lý được hỗ trợ

Cấu hình cho biết số cổng và khả năng phân nhánh mà cổng PCI Express của bộ xử lý hỗ trợ. Chú ý: Cấu hình PCI Express thực tế của bộ xử lý sẽ được xác định hoặc giới hạn bởi giá trị của thuộc tính chipset này ngay cả khi bộ xử lý có khả năng cấu hình bổ sung.

Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™

Bộ nhớ Intel® Optane™ là bộ nhớ không thay đổi kiểu mới, đầy tính sáng tạo, nằm giữa bộ nhớ hệ thống và bộ lưu trữ để tăng tốc hiệu năng hệ thống và tính phản hồi. Khi kết hợp với trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology Driver, nó quản lý liền mạch nhiều tầng lưu trữ nhưng vẫn xem như là một ổ đĩa ảo đối với hệ điều hành, giúp bảo đảm rằng dữ liệu thường sử dụng sẽ nằm ở tầng lưu trữ nhanh nhất. Bộ nhớ Intel® Optane™ yêu cầu cấu hình riêng dành cho phần cứng và phần mềm. Truy câp www.intel.com/OptaneMemory để biết thông tin về yêu cầu cấu hình.

Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)

Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) tiếp tục từ hỗ trợ hiện có dành cho IA-32 (VT-x) và khả năng ảo hóa của bộ xử lý Itanium® (VT-i) bổ sung hỗ trợ mới cho ảo hóa thiết bị I/O. Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) có thể giúp người dùng cuối cung cấp sự bảo mật và độ tin cậy của hệ thống, đồng thời cải thiện hiệu năng của thiết bị I/O trong môi trường ảo hóa.

Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™

Công nghệ Intel® vPro™ là một tập hợp các khả năng bảo mật và quản lý được tích hợp vào bộ xử lý nằm giải quyết bốn lĩnh vực bảo mật CNTT quan trọng: 1) Quản lý đe dọa, bao gồm bảo vệ khỏi rootkit, virus và phần mềm độc hại 2) Bảo vệ danh tính và điểm truy cập trên web 3) Bảo vệ dữ liệu cá nhân và kinh doanh bí mật 4) Giám sát từ xa và cục bộ, sửa chữa và sửa PC và máy trạm.

Phiên bản chương trình cơ sở động cơ quản lý Intel®

Chương trình cơ sở dộng cơ quản lý Intel® sử dụng các khả năng của nền tảng tích hợp và các ứng dụng quản lý cũng như bảo mật để quản lý từ xa các tài sản điện toán được nối mạng ngoài phạm vi.

Công nghệ âm thanh HD Intel®

Âm thanh với độ rõ cao Intel® (Âm thanh HD Intel®) có khả năng phát lại nhiều kênh hơn với chất lượng tốt hơn so với định dạng âm thanh tích hợp trước. Ngoài ra, Âm thanh với độ rõ cao Intel® có công nghệ cần thiết cho việc hỗ trợ nội dung âm thanh mới hơn, tuyệt vời hơn.

Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® mang đến khả năng bảo vệ, hiệu suất và khả năng mở rộng dành cho nền tảng để bàn và di động. Cho dù sử dụng một hay nhiều ổ cứng, người dùng cũng có thể tận dụng hiệu năng nâng cao và giảm mức tiêu thụ điện. Khi sử dụng nhiều hơn một ổ, người dùng có thể cần thêm bảo vệ để phòng mất dữ liệu trong trường hợp hỏng ổ cứng. Công nghệ có sau công nghệ Intel® Matrix Storage.

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel ® cho doanh nghiệp (Intel ® RSTe) mang đến hiệu năng và độ tin cậy cho các hệ thống được hỗ trợ có trang bị những thiết bị Serial ATA (SATA), thiết bị Serial Attached SCSI (SAS), và/hoặc ổ đĩa thể rắn (SSD) để mang đến giải pháp lưu trữ tối ưu cho doanh nghiệp.

Khả năng quản trị tiêu chuẩn Intel®

Quản lý tiêu chuẩn Intel® là một tập hợp cơ bản các tính năng về khả năng quản lý, bao gồm: Kiểm soát khởi động, Quản lý trạng thái nguồn, Kho hàng HW, Nối tiếp qua LAN và Cấu hình từ xa.

Công nghệ phản hồi thông minh Intel®

Công nghệ Intel® Smart Response kết hợp hiệu năng nhanh của một ổ đĩa thể rắn nhỏ với dung lượng lớn của một ổ cứng.

Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP)

Chương trình Intel® Stable Image Platform (Intel® SIPP) có thể giúp công ty của bạn xác định và triển khai các nền tảng máy tính cho hình ảnh ổn định, chuẩn hóa ít nhất 15 tháng.

Intel® Rapid Storage Technology cho Thiết Bị Lưu Trữ PCI

Cho phép các tính năng Intel® Rapid Storage Technology hoạt động trên các thiết bị Lưu Trữ PCI, cung cấp cơ chế bảo vệ, hiệu năng, và khả năng mở rộng cho nền ứng dụng.

Intel® Smart Sound Technology

Intel® Smart Sound Technology là một bộ xử lý tín hiệu số tích hợp (DSP) cho các tính năng không tải âm thanh và âm thanh/thoại

Công nghệ Intel® Platform Trust (Intel® PTT)

Công nghệ Intel® Platform Trust (Intel® PTT) là chức năng nền tảng dành cho lưu trữ thông tin đăng nhập và là hệ thống quản lý chính dùng bởi Windows 8* và Windows® 10. Intel® PTT hỗ trợ BitLocker* dành cho mã hóa ổ đĩa cứng và hỗ trợ tất cả các yêu cầu của Microsoft về chương trình cơ sở Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.

Công nghệ Intel® Trusted Execution

Công nghệ thực thi tin cậy Intel® cho khả năng điện toán an toàn hơn là một tập hợp mở rộng phần cứng đa dạng cho bộ xử lý và chipset Intel®, nâng cao nền tảng văn phòng kỹ thuật số với khả năng bảo mật như khởi tạo được đo đạc và thực thi được bảo vệ. Công nghệ cho phép môi trường mà ở đó ứng dụng có thể chạy trong không gian riêng, được bảo vệ trước tất cả phần mềm khác trên hệ thống.

Intel® Boot Guard

Công nghệ Intel® Device Protection với Boot Guard giúp bảo vệ môi trường tiền Hệ Điều Hành của hệ thống tránh virus và phần mềm độc hại tấn công.