Panther Point trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® C216 Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Chipset Intel® Q77 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Chipset Intel® Q75 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Chipset di động Intel® QM77 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset di động Intel® QS77 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 3.6 W
Chipset Intel® H77 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Chipset Intel® Z75 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Chipset Intel® Z77 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Chipset Intel® B75 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Chipset di động Intel® HM77 Express Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset di động Intel® UM77 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 3 W
Chipset di động Intel® HM76 Express Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset di động Intel® HM75 Express Discontinued 2.0 2.0 4.1 W
Chipset di động Intel® HM70 Express Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W