Chipset di động Intel® HM76 Express

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Đồ họa Bộ xử lý

  • Số màn hình được hỗ trợ 2

Các tùy chọn mở rộng

Thông số I/O

Thông số gói

  • Kích thước gói 25mm x 25mm

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý Intel® Core™ Kế Thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i7-3840QM Processor Discontinued Q3'12 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4000 10265
Intel® Core™ i7-3820QM Processor Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4000 10271
Intel® Core™ i7-3720QM Processor Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4000 10310
Intel® Core™ i7-3689Y Processor Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB 13 W Đồ họa HD Intel® 4000 10325
Intel® Core™ i7-3687U Processor Discontinued Q1'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000 10329
Intel® Core™ i7-3667U Processor Discontinued Q2'12 2 3.20 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000 10332
Intel® Core™ i7-3635QM Processor Discontinued Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4000 10339
Intel® Core™ i7-3632QM Processor Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000 10341
Intel® Core™ i7-3632QM Processor Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000 10343
Intel® Core™ i7-3630QM Processor Discontinued Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4000 10345
Intel® Core™ i7-3615QM Processor Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4000 10347
Intel® Core™ i7-3612QM Processor Discontinued Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000 10357
Intel® Core™ i7-3612QM Processor Discontinued Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000 10361
Intel® Core™ i7-3610QM Processor Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4000 10370
Intel® Core™ i7-3540M Processor Discontinued Q1'13 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000 10383
Intel® Core™ i7-3537U Processor Discontinued Q1'13 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000 10388
Intel® Core™ i7-3520M Processor Discontinued Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000 10391
Intel® Core™ i7-3517U Processor Discontinued Q2'12 2 3.00 GHz 1.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000 10403
Intel® Core™ i5-3439Y Processor Discontinued Q1'13 2 2.30 GHz 1.50 GHz 3 MB 13 W Đồ họa HD Intel® 4000 10478
Intel® Core™ i5-3437U Processor Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000 10482
Intel® Core™ i5-3427U Processor Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000 10485
Intel® Core™ i5-3380M Processor Discontinued Q1'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000 10500
Intel® Core™ i5-3360M Processor Discontinued Q2'12 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000 10510
Intel® Core™ i5-3340M Processor Discontinued Q1'13 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000 10539
Intel® Core™ i5-3339Y Processor Discontinued Q1'13 2 2.00 GHz 1.50 GHz 3 MB 13 W Đồ họa HD Intel® 4000 10550
Intel® Core™ i5-3337U Processor Discontinued Q1'13 2 2.70 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000 10554
Intel® Core™ i5-3320M Processor Discontinued Q2'12 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000 10575
Intel® Core™ i5-3317U Processor Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000 10596
Intel® Core™ i5-3230M Processor Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000 10601
Intel® Core™ i5-3230M Processor Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000 10606
Intel® Core™ i5-3210M Processor Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000 10610
Intel® Core™ i5-3210M Processor Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000 10615
Intel® Core™ i3-3229Y Processor Discontinued Q1'13 2 1.40 GHz 3 MB 13 W Đồ họa HD Intel® 4000 10645
Intel® Core™ i3-3227U Processor Discontinued Q1'13 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000 10649
Intel® Core™ i3-3217U Processor Discontinued Q2'12 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® 4000 10678
Intel® Core™ i3-3130M Processor Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000 10692
Intel® Core™ i3-3120M Processor Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000 10706
Intel® Core™ i3-3110M Processor Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 4000 10714

Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® 2000

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® 1000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Celeron® Processor 1047UE Launched Q1'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 22807
Intel® Celeron® Processor 1037U Discontinued Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 22809
Intel® Celeron® Processor 1020M Discontinued Q1'13 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 22813
Intel® Celeron® Processor 1007U Discontinued Q1'13 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 22824
Intel® Celeron® Processor 1000M Discontinued Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 22829

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng là các điều kiện về môi trường và vận hành trong quá trình sử dụng hệ thống.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng cho từng SKU cụ thể, hãy xem PRQ report.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng hiện hành, truy cập Intel UC (trang CNDA)*.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Phiên bản PCI Express

Sửa đổi PCI Express là phiên bản được bộ xử lý hỗ trợ. Kết nối thành phần ngoại vi nhanh (hay PCIe) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Các phiên bản PCI Express khác nhau hỗ trợ các tốc độ dữ liệu khác nhau.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Tổng số cổng SATA

SATA (Đính kèm công nghệ nâng cao nối tiếp) là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)

Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) tiếp tục từ hỗ trợ hiện có dành cho IA-32 (VT-x) và khả năng ảo hóa của bộ xử lý Itanium® (VT-i) bổ sung hỗ trợ mới cho ảo hóa thiết bị I/O. Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) có thể giúp người dùng cuối cung cấp sự bảo mật và độ tin cậy của hệ thống, đồng thời cải thiện hiệu năng của thiết bị I/O trong môi trường ảo hóa.

Phiên bản chương trình cơ sở động cơ quản lý Intel®

Chương trình cơ sở dộng cơ quản lý Intel® sử dụng các khả năng của nền tảng tích hợp và các ứng dụng quản lý cũng như bảo mật để quản lý từ xa các tài sản điện toán được nối mạng ngoài phạm vi.

Công nghệ âm thanh HD Intel®

Âm thanh với độ rõ cao Intel® (Âm thanh HD Intel®) có khả năng phát lại nhiều kênh hơn với chất lượng tốt hơn so với định dạng âm thanh tích hợp trước. Ngoài ra, Âm thanh với độ rõ cao Intel® có công nghệ cần thiết cho việc hỗ trợ nội dung âm thanh mới hơn, tuyệt vời hơn.

Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® mang đến khả năng bảo vệ, hiệu suất và khả năng mở rộng dành cho nền tảng để bàn và di động. Cho dù sử dụng một hay nhiều ổ cứng, người dùng cũng có thể tận dụng hiệu năng nâng cao và giảm mức tiêu thụ điện. Khi sử dụng nhiều hơn một ổ, người dùng có thể cần thêm bảo vệ để phòng mất dữ liệu trong trường hợp hỏng ổ cứng. Công nghệ có sau công nghệ Intel® Matrix Storage.

Công nghệ Intel® Trusted Execution

Công nghệ thực thi tin cậy Intel® cho khả năng điện toán an toàn hơn là một tập hợp mở rộng phần cứng đa dạng cho bộ xử lý và chipset Intel®, nâng cao nền tảng văn phòng kỹ thuật số với khả năng bảo mật như khởi tạo được đo đạc và thực thi được bảo vệ. Công nghệ cho phép môi trường mà ở đó ứng dụng có thể chạy trong không gian riêng, được bảo vệ trước tất cả phần mềm khác trên hệ thống.

Công nghệ chống trộm cắp

Công nghệ chống trộm cắp Intel® (Intel® AT) giúp đảm bảo an toàn và bảo mật cho máy tính xách tay của bạn trong trường hợp máy bị mất hoặc bị trộm. Intel® AT yêu cầu đăng ký thuê bao dịch vụ từ nhà cung cấp dịch vụ có hỗ trợ Intel® AT.