Chipset di động Intel® QM77 Express

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Đồ họa Bộ xử lý

  • Số màn hình được hỗ trợ 2

Các tùy chọn mở rộng

Thông số I/O

Thông số gói

  • Kích thước gói 25mm x 25mm

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® BD82QM77 Platform Controller Hub

  • MM# 915663
  • Mã THÔNG SỐ SLJ8A
  • Mã đặt hàng BD82QM77
  • Stepping C1

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A992CN3
  • CCATS G071701
  • US HTS 8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLJ8A

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3940XM Extreme Edition Discontinued Q3'12 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 6730
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3920XM Extreme Edition Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 6746

Bộ xử lý Intel® Core™ Kế Thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3840QM Discontinued Q3'12 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9281
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3820QM Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9287
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3720QM Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9326
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3689Y Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 4000 9341
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3687U Discontinued Q1'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9345
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3667U Discontinued Q2'12 2 3.20 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9348
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3635QM Discontinued Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9355
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9357
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9359
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3630QM Discontinued Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9361
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QM Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9363
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9370
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Discontinued Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9373
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Discontinued Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9377
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QE Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9383
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QM Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9386
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9390
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3555LE Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9395
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3540M Discontinued Q1'13 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9399
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3537U Discontinued Q1'13 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9404
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3520M Discontinued Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9407
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517UE Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9415
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517U Discontinued Q2'12 2 3.00 GHz 1.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9419
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3610ME Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9426
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3439Y Discontinued Q1'13 2 2.30 GHz 1.50 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4000 9494
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3437U Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9498
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3427U Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9501
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3380M Discontinued Q1'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9516
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3360M Discontinued Q2'12 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9526
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340M Discontinued Q1'13 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9555
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3339Y Discontinued Q1'13 2 2.00 GHz 1.50 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4000 9566
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3337U Discontinued Q1'13 2 2.70 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9570
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3320M Discontinued Q2'12 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9591
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3317U Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9612
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9617
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9622
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9626
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9631
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3229Y Discontinued Q1'13 2 1.40 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4000 9661
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3227U Discontinued Q1'13 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9665
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217UE Launched Q3'12 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9690
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217U Discontinued Q2'12 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9694
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3130M Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9708
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120ME Launched Q3'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9714
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120M Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9722
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3110M Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000 9730
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2510E Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000 10009

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® 1000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1047UE Launched Q1'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 21756
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1037U Discontinued Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 21758
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1020M Discontinued Q1'13 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 21762
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1007U Discontinued Q1'13 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 21773
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1000M Discontinued Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 21778

Bộ xử lý Intel® Celeron® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® 807UE Discontinued Q4'11 1 1.00 GHz 1 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 22132

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng là các điều kiện về môi trường và vận hành trong quá trình sử dụng hệ thống.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng cho từng SKU cụ thể, hãy xem PRQ report.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng hiện hành, truy cập Intel UC (trang CNDA)*.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Phiên bản PCI Express

Sửa đổi PCI Express là phiên bản được bộ xử lý hỗ trợ. Kết nối thành phần ngoại vi nhanh (hay PCIe) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Các phiên bản PCI Express khác nhau hỗ trợ các tốc độ dữ liệu khác nhau.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Tổng số cổng SATA

SATA (Đính kèm công nghệ nâng cao nối tiếp) là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)

Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) tiếp tục từ hỗ trợ hiện có dành cho IA-32 (VT-x) và khả năng ảo hóa của bộ xử lý Itanium® (VT-i) bổ sung hỗ trợ mới cho ảo hóa thiết bị I/O. Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) có thể giúp người dùng cuối cung cấp sự bảo mật và độ tin cậy của hệ thống, đồng thời cải thiện hiệu năng của thiết bị I/O trong môi trường ảo hóa.

Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™

Công nghệ Intel® vPro™ là một tập hợp các khả năng bảo mật và quản lý được tích hợp vào bộ xử lý nằm giải quyết bốn lĩnh vực bảo mật CNTT quan trọng: 1) Quản lý đe dọa, bao gồm bảo vệ khỏi rootkit, virus và phần mềm độc hại 2) Bảo vệ danh tính và điểm truy cập trên web 3) Bảo vệ dữ liệu cá nhân và kinh doanh bí mật 4) Giám sát từ xa và cục bộ, sửa chữa và sửa PC và máy trạm.

Phiên bản chương trình cơ sở động cơ quản lý Intel®

Chương trình cơ sở dộng cơ quản lý Intel® sử dụng các khả năng của nền tảng tích hợp và các ứng dụng quản lý cũng như bảo mật để quản lý từ xa các tài sản điện toán được nối mạng ngoài phạm vi.

Công nghệ âm thanh HD Intel®

Âm thanh với độ rõ cao Intel® (Âm thanh HD Intel®) có khả năng phát lại nhiều kênh hơn với chất lượng tốt hơn so với định dạng âm thanh tích hợp trước. Ngoài ra, Âm thanh với độ rõ cao Intel® có công nghệ cần thiết cho việc hỗ trợ nội dung âm thanh mới hơn, tuyệt vời hơn.

Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® mang đến khả năng bảo vệ, hiệu suất và khả năng mở rộng dành cho nền tảng để bàn và di động. Cho dù sử dụng một hay nhiều ổ cứng, người dùng cũng có thể tận dụng hiệu năng nâng cao và giảm mức tiêu thụ điện. Khi sử dụng nhiều hơn một ổ, người dùng có thể cần thêm bảo vệ để phòng mất dữ liệu trong trường hợp hỏng ổ cứng. Công nghệ có sau công nghệ Intel® Matrix Storage.

Công nghệ Intel® Trusted Execution

Công nghệ thực thi tin cậy Intel® cho khả năng điện toán an toàn hơn là một tập hợp mở rộng phần cứng đa dạng cho bộ xử lý và chipset Intel®, nâng cao nền tảng văn phòng kỹ thuật số với khả năng bảo mật như khởi tạo được đo đạc và thực thi được bảo vệ. Công nghệ cho phép môi trường mà ở đó ứng dụng có thể chạy trong không gian riêng, được bảo vệ trước tất cả phần mềm khác trên hệ thống.

Công nghệ chống trộm cắp

Công nghệ chống trộm cắp Intel® (Intel® AT) giúp đảm bảo an toàn và bảo mật cho máy tính xách tay của bạn trong trường hợp máy bị mất hoặc bị trộm. Intel® AT yêu cầu đăng ký thuê bao dịch vụ từ nhà cung cấp dịch vụ có hỗ trợ Intel® AT.