Hanksville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
Single 1 Gbps Proprietary
Single 1 Gbps Proprietary
Single 1 Gbps Proprietary
Single 1GbE Proprietary