Sawtooth trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W
Redundant FAN Cable Kit AXXSTCBLFAN Launched
Front Panel Cable Kit AXXSTFPCBLKIT Launched
Lan Riser Cable Kit AXXSTSFPPKIT Launched
I2C Cable Kit AXXSTI2CCBL Launched
Spare SATA Power Adapter Cable AXXSTCBLSATA Launched
OCuLink Cable Kit AXXCBL625CVCX Launched
OCuLink Cable Kit AXXCBL450CVCR Launched
OCuLink Cable Kit AXXCBL665CVCV Discontinued
95mm QAT Bridge Cable AXXSTCBLQAT Launched
3.5 inch Hot-swap Drive Bay Kit AUP4X35S3HSDK Launched
CPU Carrier Clip AXXSTCPUCAR Launched
1U Passive Heat Sink AXXSTPHMKIT1U Launched
2U Hybrid Heat Sink AXXSTPHMKIT2U Launched
Tower Passive Heat-sink Kit AXXSTPHMKIT Launched
GPGPU Bracket Kit AXXSTPHIKIT Launched
BBU Bracket Kit AXXSTBBUBRKT Launched
Spare Power Adapter Cable FXXSTPWRAD Launched
Spare Intrusion Switch Cable FXXSTCBLINTR Launched
8x2.5 inch Dual Port SAS Hot Swap Drive Bay Kit AUP8X25S3DPDK Launched
8x2.5 inch Hot Swap SAS/NVMe COMBO Drive Bay Kit AUP8X25S3NVDK Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.