Sawtooth trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
TDP
Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W
Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W
Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W
Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W
Discontinued
Discontinued
Discontinued
Discontinued
Discontinued
Discontinued
Launched
Launched
Discontinued
Discontinued
Launched
Launched
Launched
Launched
Discontinued
Discontinued
Discontinued
Discontinued
Discontinued
Discontinued