Walker Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ SupportedCPUSocket So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9232WK1HAC Q1'20 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Hệ thống máy chủ Intel® LWK2AC3PXXX01 Q2'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Hệ thống máy chủ Intel® LWK2LC3U4880A Q2'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Hệ thống máy chủ Intel® LWK2LC3U5680A Q2'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9232WK1HLC Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9248WK2HLC Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9256WK1HLC Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9248WK1HLC Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9232WK2HAC Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9248WK2HAC Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9232WK2HLC Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Bộ dự phòng cáp I/O Breakout AXXCONNTDBG Q3'19 Launched
Tấm tản nhiệt phía sau làm mát bằng không khí 1U FXXWK1UHSB Q1'20 Launched
Tấm tản nhiệt phía trước làm mát bằng không khí 1U FXXWK1UHSF Q1'20 Launched
Vòng làm mát bằng chất lỏng DIMM TIMM FXXWKLCDMTM Q3'19 Launched
Bộ vòng làm mát bằng chất lỏng FXXWKLCLP Q3'19 Launched
Tấm tản nhiệt thụ động 2U FXXWKHS Q3'19 Launched
M.2 Bộ tản nhiệt FXXWKM2HS Q3'19 Launched
Kẹp giữ bộ nhớ làm mát bằng chất lỏng FXXWKLCDMCLP Q3'19 Launched
Thẻ mở rộng khe cắm PCIe dự phòng 1U
(khe x16 PCIe và đầu nối M.2) FXXWK1URISER
Q3'19 Launched
Thẻ mở rộng khe cắm PCIe dự phòng 2U
(Hai khe cắm x16 PCIe, Đầu nối M.2 và Đầu nối thẻ bộ điều hợp U.2) FXXWK2URISER
Q3'19 Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.