Liquid-Cooling Memory Retention Clip FXXWKLCDMCLP

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả DIMM retention spare kit for use with liquid cooled configurations. Need it only for 64GB or bigger DIMMS.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Liquid-Cooling Memory Retention Clip FXXWKLCDMCLP, Single

  • MM# 999D46
  • Mã đặt hàng FXXWKLCDMCLP

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® D50TNP

Dòng hệ thống máy chủ Intel® S9200WK

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System S9256WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50869
Intel® Server System S9248WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50873
Intel® Server System S9248WK2HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50878
Intel® Server System S9232WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50881
Intel® Server System S9232WK2HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50886

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.