Vòng làm mát bằng chất lỏng DIMM TIMM FXXWKLCDMTM

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Thermal interface material spare kit for Liquid-Cooling Loop.
    To be installed in memory heat spreaders in the liquid cooling loop.

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Liquid-Cooling Loop DIMM TIMM FXXWKLCDMTM, Single

  • MM# 999L5N
  • Mã đặt hàng FXXWKLCDMTM

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 6909195095

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.