1U 8x2.5 inch SAS/NVMe Hot Swap Backplane F1U8X25S3PHS

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare 1U 8x2.5" SAS/SATA/NVMe Hot Swap Backplane. Connects 8x Drives.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U 8x2.5 inch SAS/NVMe Hot Swap Backplane F1U8X25S3PHS, Single

  • Mã đặt hàng F1U8X25S3PHS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473301180

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WFTYS Launched

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.