Chipset máy tính để bàn Intel® dòng 100

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® Q170 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
Chipset Intel® Q150 Discontinued 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
Chipset Intel® H110 Launched 5 GT/s 2.0 3.0/2.0 6 W
Chipset Intel® Z170 Discontinued 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
Chipset Intel® B150 Discontinued 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
Chipset Intel® H170 Discontinued 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W