Skylake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q2'18 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache
Launched Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache
Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache
Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache
Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache
Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache
Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache
Launched Q3'17 12 3.20 GHz 2.30 GHz 16.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache
Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache
Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache
Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache
Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache
Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache
Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache
Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Launched Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 18 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 24 3.70 GHz 2.70 GHz 33 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 28 3.80 GHz 2.50 GHz 38.5 MB L3 Cache
Launched Q4'18 28 3.80 GHz 3.10 GHz 38.5 MB
Discontinued Q3'17 10 4.50 GHz 3.30 GHz 13.75 MB
Discontinued Q3'17 8 4.50 GHz 3.70 GHz 11 MB
Discontinued Q3'17 4 4.50 GHz 4.00 GHz 8.25 MB
Discontinued Q3'17 6 4.50 GHz 3.70 GHz 8.25 MB
Discontinued Q3'17 18 4.30 GHz 2.30 GHz 24.75 MB
Discontinued Q3'17 14 4.30 GHz 2.50 GHz 19 MB
Discontinued Q3'17 6 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
Discontinued Q3'17 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB
Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB
Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.00 GHz 22 MB
Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.00 GHz 17 MB
Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.70 GHz 19 MB
Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.10 GHz 17 MB
Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.90 GHz 19 MB
Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.20 GHz 16.5 MB L2 Cache
Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.30 GHz 11 MB
Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB
Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB
Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB
Launched Q1'18 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB
Discontinued Q2'16 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB
Discontinued Q2'16 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB
Discontinued Q2'16 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB
Launched Q2'16 4 3.30 GHz 1.90 GHz 8 MB
Launched Q2'16 4 3.40 GHz 2.00 GHz 8 MB
Launched Q1'16 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'15 4 3.20 GHz 2.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'15 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'15 4 4.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'15 4 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'15 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'15 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'15 4 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'15 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'18 12 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'18 18 4.40 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'18 14 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'18 10 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'18 16 4.40 GHz 3.10 GHz 22 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'18 8 4.40 GHz 3.80 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'18 10 4.10 GHz 3.30 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'17 18 4.20 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Discontinued Q3'17 16 4.20 GHz 2.80 GHz 22 MB
Discontinued Q3'17 14 4.30 GHz 3.10 GHz 19.25 MB
Discontinued Q3'17 12 4.30 GHz 2.90 GHz 16.5 MB L3 Cache
Discontinued Q2'17 10 4.30 GHz 3.30 GHz 13.75 MB L3 Cache
Discontinued Q2'17 8 4.30 GHz 3.60 GHz 11 MB L3 Cache
Discontinued Q2'17 6 4.00 GHz 3.50 GHz 8.25 MB L3 Cache
Discontinued Q2'16