Skylake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lượng lõi vật lý
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'18 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 195 W
Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 24 3.70 GHz 2.70 GHz 33 MB L3 Cache 205 W
Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W
Q3'17 18 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 200 W
Q3'17 28 3.80 GHz 2.50 GHz 38.5 MB L3 Cache 205 W
Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W
Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 12 3.20 GHz 2.3 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W
Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W
Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W
Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 160 W
Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 160 W
Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W
Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 160 W
Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W
Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W
Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 173 W
Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W
Q4'18 28 3.80 GHz 3.10 GHz 38.5 MB 255 W
Q3'17 8 4.50 GHz 3.70 GHz 11 MB 140 W
Q3'17 4 4.50 GHz 4.00 GHz 8.25 MB 120 W
Q3'17 6 4.50 GHz 3.70 GHz 8.25 MB 140 W
Q3'17 18 4.30 GHz 2.30 GHz 24.75 MB 140 W
Q3'17 14 4.30 GHz 2.50 GHz 19 MB 140 W
Q3'17 10 4.50 GHz 3.30 GHz 13.75 MB 140 W
Q3'17 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 120 W
Q3'17 6 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 140 W
Q1'18 16 3.00 GHz 2.00 GHz 22 MB 110 W
Q1'18 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 100 W
Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB 65 W
Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB 65 W
Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB 65 W
Q1'18 8 3.00 GHz 2.30 GHz 11 MB 80 W
Q1'18 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB 60 W
Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB 65 W
Q1'18 12 3.00 GHz 2.20 GHz 16.5 MB L2 Cache 90 W
Q1'18 14 3.00 GHz 1.90 GHz 19 MB 105 W
Q1'18 12 3.00 GHz 2.10 GHz 17 MB 75 W
Q1'18 14 3.00 GHz 1.70 GHz 19 MB 70 W
Q1'18 12 3.00 GHz 2.00 GHz 17 MB 85 W
Q2'16 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB 45 W
Q2'16 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB 65 W
Q2'16 4 3.30 GHz 1.90 GHz 8 MB 45 W
Q2'16 4 3.40 GHz 2.00 GHz 8 MB 45 W
Q2'16 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB 35 W
Q1'16 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'16 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.20 GHz 2.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q4'15 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q4'15 4 4.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q3'15 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'18 18 4.40 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache 165 W
Q4'18 12 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache 165 W
Q4'18 8 4.40 GHz 3.80 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache 165 W
Q4'18 16 4.40 GHz 3.10 GHz 22 MB Intel® Smart Cache 165 W
Q4'18 10 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache 165 W
Q4'18 14 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache 165 W
Q4'18 10 4.10 GHz 3.30 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache 165 W
Q3'17 14 4.30 GHz 3.10 GHz 19.25 MB 165 W
Q3'17 16 4.20 GHz 2.80 GHz 22 MB 165 W
Q3'17 18 4.20 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 165 W
Q3'17 12 4.30 GHz 2.90 GHz 16.5 MB L3 Cache 140 W
Q2'17 8 4.30 GHz 3.60 GHz 11 MB L3 Cache 140 W
Q2'17 6 4.00 GHz 3.50 GHz 8.25 MB L3 Cache 140 W
Q2'17 10 4.30 GHz 3.30 GHz 13.75 MB L3 Cache 140 W
Q2'16 4 3.90 GHz 3.30 GHz 8 MB 65 W
Q1'16 2 3.40 GHz 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache