Electrical Spares Kit FR1304E3V5ESK

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Chassis Maintenance Options
  • Tên mã Silver Pass trước đây của các sản phẩm
  • Tình trạng Launched
  • Ngày phát hành Q2'16
  • Các hạng mục kèm theo (1) Front panel cable, 360mm, for R1000SPO systems(1) Front panel cable, 350mm, for P4000XXSFDR chassis (1) USB cable, 690mm, for R1000SPO systems(1) USB cable, 690mm, for P4000XXSFDR chassis, ROHS free(1) Power cable, 40mm, 2x4 to 2x2 pin adaptor cable, for backplane in R1304SPOSHBN(1) Power cable, 360mm, for 2x SSDs under R1304SPOSHOR chassis front cover(1) SATA cable, 185mm, 7pin to right angle, for onboard M.2 connector(1) SATA cable, 250mm, for ODD drive in R1304SPOSHBN/R1304SPOSHOR systems(1) SATA cable, 390mm, for first SSD drive in R1304SPOSHBN/R1304SPOSHOR systems (under chassis front cover)(1) SATA cable, 490mm, for second SSD drive in R1304SPOSHBN/R1304SPOSHOR systems (under chassis front cover). Also for R1208SPOSHOR ODD. (1) Serial port cable, 75mm, for R1000SPO systems.(1) I2C cable, 250mm, for R1304SPOSHBN/R1304SPOSHOR backplane(1) I2C cable, 350mm, for R1208SPOSHOR backplane

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Electrical spare kit for Intel(R) Server System R1304SPOSHBN/R1304SPOSHOR/R1208SPOSHOR Intel(R) Server Chassis P4000XXSFDR

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Electrical Spares Kit FR1304E3V5ESK, Single

  • Mã đặt hàng FR1304E3V5ESK

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

Các sản phẩm tương thích

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Launched

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPO Discontinued
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPOR Launched

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.