Silver Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Q4'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Q2'16 Discontinued uATX 4U Pedestal
Q1'17 Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4
Q1'17 Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4
Q1'17 Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4
Q4'15 Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4
Q4'15 Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4
Q4'15 Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4
Q4'15 Discontinued
Q4'15 Discontinued
Q4'15 Discontinued
Q4'15 Discontinued
Q4'15 Discontinued
Q4'15 Discontinued
Q2'16 Discontinued
Q2'16 Discontinued
Q4'15 Discontinued
Q1'17 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA 1151 Socket H4
Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4
Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.