Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Thông số kỹ thuật

Thông số nối mạng

  • Luồng TX/RX Gigabit
  • Băng tần Gigabit
  • Tốc độ tối đa multi-Gbps IO
  • ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* 802.11ad
  • Bluetooth tích hợp

Thông số gói

  • Kiểu hình thức của bo mạch M.2 4230
  • Kích thước gói 42 mm x 30 mm x 2.6 mm
  • Loại hệ thống giao diện M.2 Key G

Các công nghệ tiên tiến

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Nhiệt độ vận hành tối đa

Đây là nhiệt độ hoạt động tối đa cho phép theo báo cáo của cảm biến nhiệt độ. Nhiệt độ tức thời có thể vượt quá giá trị này trong thời gian ngắn. Lưu ý: Nhiệt độ tối đa có thể quan sát được có thể được định cấu hình bởi nhà cung cấp hệ thống và có thể được thiết kế cụ thể.

Thời hạn bảo hành

Tài liệu bảo hành cho sản phẩm này có sẵn trên https://supporttickets.intel.com/warrantyinfo.

Công Nghệ Kết Nối Thông Minh Intel®

Công nghệ kết nối thông minh Intel® tự động cập nhật các ứng dụng như email và mạng xã hội khi máy tính ở chế độ ngủ. Với Công nghệ kết nối thông minh Intel, bạn không cần chờ đợi các ứng dụng cập nhật mỗi khi bật máy trở lại.